Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Utbildningsdag pedagogisk användning av InfoMentor

Logotypen för InfoMentor.

Föreläsare: InfoMentor

  • 2021-09-15
    08:00 - 16:00
Välkommen till en utbildningsdag med InfoMentor för grundskolan F-9, grundsärskolan 1-10 och fritidshemmet!

Digitaliseringsenheten arrangerar en fortbildningsdag i samarbete med InfoMentor onsdagen den 15 september.

Utbildningen utgår ifrån vår rutin för pedagogiskt användande av InfoMentor och delas upp i olika pass utifrån de funktioner som vi ska använda.

Du deltar under hela dagen eller i de pass som du själv känner ett behov av. Genomgångarna kommer att spelas in så att de ska gå att ta del av i efterhand.

Målgrupp: rektorer, administrativa chefer, lärare, specialpedagoger och speciallärare och övrig pedagogisk personal som använder InfoMentor i sitt arbete med elever.

Mer information om de olika passen läggs upp i evenemangskalendern på Komin. Anmäl dig där!

Slumpa en artikel