Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Vägen till arbete och högre utbildning via komvux och folkhögskolor – En väg många väljer

  • Vägen till arbete och högre utbildning2021-03-02

Den 2 mars fokuserar vi på vägen till arbete och högre utbildning via komvux och folkhögskolor. Uppföljningar visar att en betydande andel av en årskull väljer vidare studier på komvux och folkhögskola efter gymnasiet. Närmare 40 procent av de ungdomar som gick ut årskurs 9 i någon av grundskolorna i Malmö år 2008 påbörjade i ett senare skede komvux eller folkhögskola. Flertalet valde studier på komvux. 14 procent påbörjade folkhögskolestudier.

På seminariet diskuteras betydelsen av komvux- och folkhögskoleutbildningen som en väg till eftergymnasial utbildning såväl som till arbetslivet. Hur kan vi förklara att så många väljer denna utbildningsväg? Sannolikt varierar motivbilderna bland de studerande. Vilken betydelse har komvux och folkhögskoleutbildningarna ur ett socialt kompensatoriskt perspektiv?

Målgrupp

Alla verksamma inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, lärarutbildning och studie- och yrkesvägledarutbildningen. Studie- och karriärvägledare från Malmö universitet och andra verksamheter inom kommuner. Alla som jobbar med barn och ungdomar (till exempel föreningar, organisationer).

Medverkande

Jonas Olofsson, professor, Malmö universitet.
Anna Singhateh, samordnare för MUVAH i Malmö stad.

Om MUVAH och seminarieserien

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (MUVAH) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet. Under våren 2021 genomförs fyra seminarier med olika teman, där resultatet presenteras och diskuteras. Seminarierna genomförs via Zoom.

ANMÄL DIG HÄR!

Slumpa en artikel