Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Vägen till arbetslivet via ett introduktionsprogram – Utmaningar och möjligheter

  • Vägen till arbetslivet2021-05-19

I seminariet den 19 maj fokuserar vi på att en betydande andel av eleverna i grundskolan inte uppnår behörighet för att studera på ett nationellt program i gymnasieskolan och hänvisas därmed till något av introduktionsprogrammen. Ett mindre antal påbörjar inte gymnasiestudier och blir då föremål för kommunens insatser inom aktivitetsansvaret.

Andelen som påbörjar ett introduktionsprogram skiftar något år från år, men har i våra uppföljningar av årskullarna från Malmös grundskolor från 2008 (årskurs 6–9) legat på runt 15 procent. Ser vi till den äldsta årskullen, de som gick ut årskurs 9 2008, hade drygt 60 procent uppnått kraven för en gymnasieexamen tio år senare, det vill säga 2018. Många av dessa hade gjort det via fortsatta studier på komvux eller folkhögskola. På introduktionsprogrammen är elever med utrikes bakgrund och lågutbildade vårdnadshavare starkt överrepresenterade. Andelen som var förvärvsarbetande vid det senaste uppföljningsåret (2018), var enbart drygt 50 procent. Elever från IM var ännu tio år senare starkt överrepresenterade bland arbetslösa och försörjningsstödsberoende.

På seminariet behandlas frågor om hur man kan underlätta för elever i grundskolan att uppnå målen och därmed minska andelen som inte är behöriga för att studera på ett nationellt program. Men vi diskuterar också frågor om hur introduktionsprogrammen kan utvecklas, både för att underlätta vidare utbildning och för att bygga broar till arbetslivet. Vi har uppgifter från programmet yrkesintroduktion som talar för att yrkesutbildningsinslag kan ge positiva effekter på jobbmöjligheter och inkomstutveckling.

Målgrupp

Alla verksamma inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, lärarutbildning och studie- och yrkesvägledarutbildningen. Studie- och karriärvägledare från Malmö universitet och andra verksamheter inom kommuner. Alla som jobbar med barn och ungdomar (till exempel föreningar, organisationer).

Medverkande

Jonas Olofsson, professor, Malmö universitet.
Anna Singhateh, samordnare för MUVAH i Malmö stad.

Om MUVAH och seminarieserien

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (MUVAH) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet. Under våren 2021 genomförs fyra seminarier med olika teman, där resultatet presenteras och diskuteras. Seminarierna genomförs via Zoom.

Slumpa en artikel