Gå direkt till innehållet
Evenemanget har avslutats.

Valen till gymnasieskolan – betydelsen av valkompetens och kvalificerad vägledning

  • Valen till gymnasieskolan2021-01-26

Seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”. Seminariet arrangeras av Malmö stad och Malmö universitet.

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (MUVAH) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet. Vi har detaljerade uppgifter om elevernas bakgrundsförhållanden och försörjningsvillkor efter avslutade utbildning. I en pågående studie följs elever som gick i årskurserna 6–9 i Malmös grundskolor år 2008 upp 10 år efteråt och resultaten visar många intressanta, både oväntade och väntade mönster.

I det första MUVAH-seminariet den 9 september uppkom många intressanta synpunkter och frågeställningar kopplade till resultaten. En fråga som kom upp handlade om betydelsen av tidig vägledning för att öka elevernas valkompetens inför gymnasiet, bland annat för att tydliggöra hur olika utbildningsval påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Dessa frågor kommer vi spinna vidare på i seminariet, där även ny data från studien presenteras med fokus på valen till gymnasieskolan i Malmö.

Hur ser valen till gymnasiet ut?
Vilka elever väljer vad, yrkesutbildning respektive högskoleförberedande utbildning?
Hur kan förutsättningarna för valen till gymnasiet göras mer likvärdiga?
Det är några av frågorna som kommer avhandlas på seminariet. Vår förhoppning är att vi tillsammans hittar intressanta frågeställningar, kontakter och idéer att bygga MUVAH vidare på. Seminariet uppmuntrar till aktivt deltagande, allas erfarenheter och infallsvinklar är lika viktiga. Vår förhoppning är en bred uppslutning där olika röster kommer till tals.

Målgrupp 
Alla verksamma inom skola, lärarutbildning och studie- och yrkesvägledarutbildningen. Studie- och karriärvägledare från Malmö universitet och andra verksamheter inom kommuner. Alla som jobbar med barn och ungdomar (till exempel föreningar, organisationer) och alla som deltog i det första MUVAH-seminariet den 9 september 2020.

Medverkande
Jonas Olofsson, professor, Malmö universitet
Eva Ekmark, utvecklingssamordnare för SYV-frågor i Malmö stad

Seminarieledare: Anna Singhateh, samordnare för MUVAH i Malmö stad.

Anmäl dig här (Senast 19 januari)

Slumpa en artikel