Publicerat:

Lägger vi ett ansvar på våra elever som vi inte vågar lägga på våra kollegor?

Vi är två genuspiloter från Värnhemsskolan, Unni med bakgrund som fritidsledare har länge varit intresserad av genus och har också studerat det på Malmö högskola. David har länge funderat kring maskulinitetsproblematiken och skrev sitt examensarbete på lärarhögskolan om detta.  GEP (kursen Det komplexa Genuspusslet)  är för oss en resa. Ordet intersektionalitet har varit en ögonöppnare och… Läs mer

Publicerat:

Elevernas hälsa i fokus på Ängslättskolan

Yttre och inre hälsa går som en ämnesövergripande nerv genom Ängslättskolan. Eleverna är ofta ute och rör på sig och har mer idrott på schemat. Dessutom arbetas det med EQ. Genom EQ lär sig eleven bl.a. att öka självkänslan, lösa konflikter och förebygga mobbing. I skolans miljöer ryms det också mycket humor och värme.  Ängslättskolan… Läs mer

Publicerat:

Hänger jag ut mina elever ....

  … när jag låter dem publicera skolarbete på nätet?   Under Internetdagarna i Stockholm den 25-26 nov 2013 berättade Malmöläraren Barbro Sköldenberg om hur hon tänker kring webbpublicering i skolan.   Barbro Sköldenberg är textillärare på Sofielundsskolan i Malmö. Hon passar in på devisen att ”alla lärare är språklärare”. Med hjälp av bloggar delar hennes… Läs mer

Publicerat:

Särvux Södervärn besöker en bondgård

En mulen novembermorgon stiger en grupp från Särvux från Södervärn på en buss för att besöka en bondgård vid Arrie. Väl framme tar bonden, Christer Pålsson, emot oss på gårdsplanen. Det är 20 förväntansfulla elever och lärare som står i snålblåsten och lyssnar: – Den här gården har inget eget namn, berättar Christer. Den är… Läs mer

Publicerat:

Kreativt lärande på Fäladsskolan

På Fäladsskolan präglas dagarna av kommunikation. Personalen arbetar kreativt och hittar lärtillfällen i oanade situationer. De bemöter eleverna positivt, utifrån elevens intressen. All undervisning är individanpassad. På skolan går elever med autism och utvecklingsstörning.  Ingela Svensson arbetar som fritidspedagog och Carin Warborn som aktivitetsledare på Fäladsskolan. – Det är viktigt att vi är följsamma, lär känna eleverna och deras intressen. Det krävs att… Läs mer

Publicerat:

Argumentative text and formative assessment

I årskurs 8 på Kroksbäcksskolan har man arbetat med argumenterande text på lektionerna i bl a engelska. Najiba, språklärare, tycker det har varit spännande att arbeta med denna genren, tidigare har det mest varit berättande texter och faktatexter under engelsklektionerna. Eleverna har haft god nytta av de tre ”S:en”: struktur, språkliga drag och syfte, som man… Läs mer

Publicerat:

Rönnenskolan en högstadieskola i mellanstadiekläder

  Rönnenskolan i Malmö är en unik skola. Det är en kommunal 6-9-skola med stort mångfald som resultatmässigt ligger i topp bland Malmös skolor. En av framgångsfaktorerna kan vara de sammansvetsade och välorganiserade arbetslagen. För två år sedan lämnade lärarna Anna Mårtensson, Kristina Nerman och deras arbetslagskollegor i från sig de nior som visade sig ha… Läs mer

Publicerat:

Svenska för entreprenörer

I Västra hamnen i Malmö utbildas blivande entreprenörer i svenska. Språket integreras i allt. Eleverna arbetar ofta i projekt, de gör intervjuer på olika företag och har gästföreläsare eller studiebesök varje vecka. Kursen ”Svenska för entreprenörer” har funnits i ungefär två år.  I en stadsdel där det växer så det knakar återfinns Folkuniversitetet Sfi Malmö. De… Läs mer