Publicerat:

Normbrytande Rättigheter lanserar kampanjen #normbryt på instagram och skolor

Normbrytande Rättigheter lanserar i dag sin nya look och i samband med det även kampanjen #normbryt. Tanken med kampanjen är att ungdomar, pedagoger och andra kan ladda upp bilder på  instagram och andra sociala medier på normbrytande saker de ser eller hör talas om, men också normer som de själva är trötta, arga eller irriterade… Läs mer

Publicerat:

Trygghet, svenska och kunskaper för nyanlända ungdomar på Mosaikskolan

Mosaikskolan tar emot nyanlända barn som ska gå i årskurs 7-9. Barn som nyligen har anlänt till Sverige från länder i krig och konflikt. Hur är det att arbeta som lärare på Mosaikskolan? Jenny och Melinda menar att bra egenskaper är tålamod, flexibilitet gånger hundra, samt uppfinningsrikedom. ”Det är en förmån att få möta så… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Skolbibliotek i Fokus: Slottstadens skola

På Slottstadens skola i stadsområde Innerstaden arbetar Birgitta Herner som bibliotekarie. Det har hon gjort i många år. Hon är även lärare i kemi biologi, och matematik. Hennes ämneskunskaper kommer till stor användning varje dag, då många elever söker sig till biblioteket för att göra sina läxor. Birgitta Herner var tidigt ute med att samarbeta… Läs mer

Publicerat:

Varför nöja sig med lägstanivå?

Fackförbundet DIK driver kampanjen Skolbibliotek i världsklass och har som ambition att genom goda exempel visa hur ett sådant ska se ut. Hittills har sju skolor, som man anser når upp till de kriterier man satt upp, utnämnts. Glädjande för oss i Malmö är att två av dessa är malmöskolor, nämligen Bäckagårdsskolan och Pauliskolan. Grattis… Läs mer

Publicerat:

Flippat klassrum hos mattelärare på Videdalsskolan

Christopher Häll, matematik- och NO-lärare på Videdalsskolan gör filmade mattegenomgångar som hans elever kan ta del av på YouTube. För Christophers del handlar det om att kunna handleda eleverna mer individpassat när de väl är i skolan. Christopher förklarar att det finns flera saker som har lett fram till att han började filma sina matematikgenomgångar.… Läs mer

Publicerat:

Skolbibliotek i fokus: Holmaskolan och Kroksbäcksskolan

På stadsområde Väster har två närliggande skolor, Holmaskolan och Kroksbäcksskolan, löst bemanningsfrågan genom att slå sig ihop och dela på en bibliotekarie. Petra Hammenskog arbetar således 50% på varje skola, två heldagar per skola och en delad dag. Skolorna lägger ner mycket arbete på läs- och språkutveckling och här är bibliotekarien en viktig person. Alla… Läs mer