Gå direkt till innehållet

Malmö delar tipsar om resurser från talare på Pedagog Malmö live!  

Publicerat: Skribent: Lena Winqvist

Studiedagen Pedagog Malmö live (PML)  den 16 mars samlar pedagoger och övrig personal från Malmös tre skolförvaltningar, från förskola till vuxenutbildning. Studiedagen genomförs vartannat år och samordnas av Pedagogisk inspiration. Under dagen kan man ta del av såväl föreläsningar som panelsamtal och dialogsamtal. Malmö delar tipsar denna vecka om resurser skapade av talare från dagen….

Kooperativt lärande i praktiken

I denna inspirationsföreläsning möter du förutom Linda Sikström och Daniel Prsa, PDM, Patrik Johansson, förstelärare på Johannesskolan, åk 7-9, Helena Yngvesson förstefritidspedagog på Nydalaskolan och Åsa Hallberg samt Caysa Jonassen, förstelärare på Kungshögsskolan, åk 1-6. De kommer att beskriva hur de arbetar med Kooperativt lärande i sin undervisning. (Föreläsningen textas inom kort.)

Hallå där Anna Singhateh, projektledare för Pedagog Malmö live 16 mars!

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Anna, berätta för oss, vad är Pedagog Malmö live? – Det är en gemensam halvdag för alla Malmös pedagoger och skolpersonal som syftar till att skapa en samhörighet och röd tråd i utbildning, lärande och undervisning från förskola till vuxenutbildning. Syftet är också att inspirera och dela goda exempel från våra verksamheter och bidra till…

Hallå där Katrin Stjernfeldt Jammeh!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö! Du deltar i det inledande panelsamtalet på årets studiedag Pedagog Malmö live, tillsammans med de tre utbildningsdirektörerna. Vad tror du ni kommer att prata om? Jag tror och hoppas att vi kommer att prata mycket om hur vi tillsammans kan öka likvärdigheten och få fler unga…

Pedagog Malmö live - Så funkar det!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hör Malik Sillah, elev i åk 1 på Pauliskolan och Anna Singhateh, projektledare för studiedagen Pedagog Malmö live, berätta om förmiddagens upplägg och om hur du kan ställa frågor till gästerna i studion. Anna och Malik kommer moderera livesändningen under förmiddagen. Vevox – ett verktyg för interaktion Under Pedagog Malmö live testar vi ett nytt…

Resultatskillnader – vad säger forskningen?

Publicerat: Föreläsare: Maricken Larsson, Camilla Jonasson, Maria Almgren

Inför grundskolenämndens politiska hearing i januari 2022 med temat ”Resultatskillnader i skolan mellan flickor och pojkar” fick Pedagogisk inspiration i uppdrag att presentera orsaker till resultatskillnader utifrån forskning och det är vad vår film utgår ifrån. (Föreläsningen textas inom kort)

Camilla Jonasson är genusforskare och vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration (Pi) Maricken Larsson och Maria Almgren är utvecklingssekreterare med fokus på normer och värden, även på Pi.  

Tryckta källor  
Leijnse, Emma (2017). Fördel kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen. Natur och kultur: Stockholm  
Zimmerman, Fredrik (2019). Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Liber AB: Stockholm.  
Zimmerman, Fredrik (2018). Det tillåtande och det begränsande. Acta Universitatis Gothoburgensis: Göteborg.  
Olofsson, Jonas (2021). Vägar till arbetslivet via grundläggande och högre utbildning  
– en bred kartläggning och uppföljning av två elevkullar i Malmö. Malmö universitet: Malmö  
 
Digitala källor  
Folkhälsomyndigheten.se (2019, uppdaterad 2021) Pojkar mår bättre än flickor i tonåren.  
ifous rapportserie (2022:1) ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola.  
Statens offentliga utredning SOU (2014:6). Män och jämställdhet.  
Sveriges Kommuner och Landsting (2019) Se, förstå och förändra. Att motverka könsskillnader i skolresultat.  
Sveriges Kommuner och Landsting (2018) Maskulinitet och jämställd skola. Arbetet för ökad trygghet och bättre studieresultat.

Hur kan vi undervisa i studieteknik?

Publicerat: Föreläsare: Caysa Jonassen, Kim Sjöberg

Studieteknik är nyckeln till lärande. En god studieteknik ger eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt och utveckla sin inlärning. I föreläsningen får ni förklarat hur minnet och inlärning fungerar men framför allt konkreta tips på möjligheter att inkludera studieteknik i den ordinarie undervisningen. Detta för att skapa elever som medvetet äger sitt eget lärande genom planering och en verktygslåda av studietekniker.

Caysa Jonassen och Kim Sjöberg arbetar som lärare årskurs 4-6 på Kungshögsskolan. Båda med ett stort intresse för undervisning och lärande. Tillsammans har de skrivit läromedlet ”Lärare gör – Studieteknik”.

Hallå där Emma Leijnse!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Emma Leijnse, journalist och författare! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om? Jag håller två föreläsningar, den ena handlar om varför tjejer lyckas bättre i skolan och vilka konsekvenser det får och den andra den om hur klasskillnaderna ser ut i skolan idag och…

Hello there Jenni Donohoo!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hello Jenni Donohoo, researcher, five-time best-selling author and professional learning facilitator! You are the keynote speaker at this year’s Pedagog Malmö live event, what is your lecture going to cover? It’s such a pleasure to be the keynote speaker at your event. During the lecture we will look at how teachers’ beliefs impact student learning…

Hallå där Annika Andersson!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Annika Andersson, universitetslektor i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om? Den handlar om hur vi lär oss olika språk så som förstaspråk, andraspråk och främmandespråk och lite om hur åldern och språklig bakgrund påverkan inlärningen och färdigheten i…

Hallå där Patrick Konde!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Patrick Konde, sakkunnig på stiftelsen Friends! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om? Kortfattat handlar föreläsningen om relationen mellan mobbning och rasism samt hur läget ser ut i skolorna som Friends samarbetar med. Jag pratar även lite om antirasistisk handbok och delar med mig…