Gå direkt till innehållet

Nyfikenhet gynnar bedömning i svenska som andraspråk

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Söderkullaskolan har man på ett framgångsrikt sätt utvecklat bedömningen av elever inom ämnet svenska som andraspråk. Nyrekryteringar och fortbildning är några av nycklarna. – Pedagogerna måste vara nyfikna på elevernas bakgrund för att kunna göra en korrekt bedömning av deras språk, säger Meniar Bannour, förstelärare och ansvarig för fortbildningen. Det var rektor Carina Adelsgård…

Flickor får högre betyg än pojkar – vad innebär det?

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

I större delen av västvärlden har kvinnornas utbildningsnivå passerat männens. Skiftet påverkar oss på alla samhällsnivåer, men vad innebär det egentligen? (Detta är ett föreläsningstips från Pedagog Malmö Live 2022.) Flickor får bättre betyg än pojkar, fler kvinnor än män läser vid universitet. Hur påverkar detta undervisningen? Vad innebär det när unga män saknar den…

Metod upptäcker raskt sfi-elever med lässvårigheter

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Att sfi-eleverna i Malmö fått återvända till klassrummet är en lättnad och fördel på många plan. Med elever på plats kan ett arbetssätt som bygger på RTI (Response To Intervention) nu genomföras som fokuserar på utvecklingskurva snarare än momentant resultat. Anna-Maria Enberg är specialpedagog och har jobbat på Komvux Malmö sfi sedan 2019. Knappt hann…

Strukturerade samtal som fokuserar på elevernas lärande - ensam är inte stark

Publicerat: Skribent: Peter Hayes

Structured conversations that focus on student learning are both urgent and essential. (English Text follows Swedish text) På senare år har våra elevers inlärningsbehov blivit allt mer mångsidiga och behovet av att anpassa och utveckla undervisningen för att möta dessa behov ökar, för även om vi tar med oss vår bästa undervisning varje morgon kan…

Ordlistan- ett verktyg till vägen mot skolspråket!

Publicerat: Skribent: Linn Hörnfalk

I läroböcker och i projekt vi skapar finns det oftast en ordlista. Men hur mycket används den egentligen? Behövs den överhuvudtaget? Ett stort och viktigt uppdrag för oss är att utveckla elevernas vardagsspråk till skolspråk. Kan ordlistan hjälpa oss med det? Från abstraktion till konkretion och tillbaka till abstraktion! I Skolverkets artikel ”Från skolspråk till…

... Glad i magen på söndag kväll?

Publicerat: Skribent: Linda Brundin

”När det är söndag kväll blir jag nästan alltid glad i magen…” Lite överrumplad av en elevs filosofiska kommentar i förbifarten inom mitt arbetsrum. Äter ni extra god mat på söndagar? Undrar jag frågande och långt ifrån lika poetiskt. Utifrån elevens ansiktsuttryck förstår jag att frågan om god mat inte alls hade med den glada…

Elevfokus eller undervisningsfokus?

Publicerat: Skribent: Linn Hörnfalk

Frågan kan tyckas konstig. Rent av befängd. Men jag kan inte hjälpa att jag ändå funderar på om vi inte fokuserar alltför mycket på eleverna i skolan. Vad händer om vi istället fokuserar mer på undervisningen?   I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2019, s. 7) står det följande om skolans uppdrag: Skolans…

Gemensamma digitala strukturer underlättar för modersmålslärare och studiehandledare

Publicerat: Skribent: Martina Soomro

Vikten av gemensamma digitala strukturer inom en skola och över våra skolgränser har ställts på sin spets i fjärr- och distansundervisningen. Genom att vi använder Google Classroom på en bred front i Malmö får pedagoger en gemensam digital plattform, där de kan ta del av varandras lektionsupplägg och samarbeta kring elevernas inlämnade arbetsuppgifter. Roza Risteska…

ÄDK ger fokus på det bästa lärandet

Publicerat: Skribent: Matilda Lundahl

Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) skapar en medvetenhet och utveckling av pedagogernas undervisning och deras roll som lärare. – Detta är inget projekt eller lyft – det är ett förhållningssätt, säger Katarina Håkansson, förstelärare i svenska och SO på Ribersborgsskolan. För fyra år sedan startade Ribersborgsskolan och Mellanhedsskolan ett samarbete genom ÄDK. Det är inspirerat av Learning…

ÄDK över skolgränsen

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Att formativt och systematiskt jobba med undervisningens kvalitet. Det är kärnan i det som kallas för ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium. Under drygt tre års tid har Ribersborgsskolan och Mellanhedsskolan samarbetat med denna metod. – Det handlar om att komma åt det som är kärnan i undervisningen – alltså lärandet, säger Ann-Caroline Fredholm, rektor på Ribersborgsskolan. Tre…