Gå direkt till innehållet

Digital kompetens i SO-ämnen

Publicerat: Skribent: Anna-Lena Godhe

Digital bildning, det vill säga, hur digitaliseringen av samhället påverkar oss på olika sätt får i svenska läroplaner ganska stort utrymme. Detta blir tydligt i SO-ämnen där lärare pratar om vikten av att eleverna lär sig att ha ett kritiskt förhållningssätt i digitala miljöer. Liksom i andra ämnen menar SO-lärare att digitala verktyg bidragit med…

Att använda digitala verktyg på lågstadiet - vad tillför det?

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

När lärare på lågstadiet använder digitala verktyg i undervisningen, upplever de en del möjligheter och utmaningar som verkar vara specifika för just lågstadiet. Exempelvis så ser många av dessa lärare projektorn som ett oumbärligt arbetsredskap. I det här blogginlägget får du veta mer om det samt en del annat som framkommit vid tre olika fokusgruppsintervjuer…

Vi gör både och – ofta tillsammans

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Inom uppdraget Digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande fick vi möjlighet att genomföra fokusgruppsintervjuer med nio lärare som undervisar i förskoleklass. Den ena intervjun hade fokus på matematiskt tänkande och den andra handlade främst om språklig medvetenhet. Vid båda intervjuerna berördes även andra delar av undervisningen. I detta blogginlägg finns berättelser från intervjuerna, men också…

Nöd-distansen i ett internationellt perspektiv

Publicerat: Föreläsare: Nina Bergdahl

I den här föreläsningen berättar Nina Bergdahl om en systematisk internationell studie som innefattar hur 7-9 och Gy i 38 länder hanterat omställningen till distansundervisning under pandemin. I föreläsningen lyfts aspekter som engagerande praktiker, utmaningar och bedömning och därtill identifieras kritiska aspekter att beakta framåt.

Dr Nina Bergdahl är lektor vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och affilierad vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Hon har en bakgrund som lärare och har drivit IKT-utveckling på grundskola och gymnasium i 15 år. Hennes forskningsintressen handlar om engagemang, design för lärande, digitalisering av undervisning och skola.  

Digitaliseringens möjligheter i olika kontexter

Publicerat: Föreläsare: Karin Ollinen, Martina Soomro

Samtal kring digitaliseringens möjligheter och erfarenhetsutbyte kring samspelet mellan analoga och digitala och arbetssätt. Exempel från verksamheterna kopplas samman med relevant forskning.

Martina Soomro arbetar som utvecklingssekreterare med fokus på pedagogik och IKT. Karin Ollinen arbetar som vetenskaplig utvecklingsledare på Pi.

Skolors och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken – vad säger pedagogerna?

Publicerat: Skribent: Anna-Lena Godhe

I föreläsningen presenteras innehåll i intervjuer med 78 pedagoger, från förskola till gymnasiet, gjorda under hösten 2021. Frågorna handlar om hur pedagogerna definierar digital kompetens och hur de ser på relationen mellan digital kompetens och likvärdighet/jämställdhet samt ökad måluppfyllelse.

Anna-Lena Godhe är forskare och leder samarbetsforskningsprojekt mellan Malmö stad och Malmö universitet

Digitala verktyg i svenskundervisningen

Publicerat: Skribent: Anna-Lena Godhe

Digitala verktyg används som stöd när lärare planerar och genomför undervisning men också för att stödja eleverna i sitt eget lärande. Att digitala verktyg stöttar elevers skrivprocesser och att filmer och bilder används både för att visualisera innehåll och så att eleverna kan visa sin kunskap är ämnesspecifika möjligheter som många pekar ut som en…

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Digitala verktyg används som stöd när lärare planerar och genomför undervisning, men också för att stödja eleverna i sitt eget lärande. Ökade möjligheter att röra sig mellan det konkreta och abstrakta samt att visualisera abstrakta skeenden är ämnesspecifika möjligheter som lyfts när digitala verktyg blir en del av matematikundervisningen. Inom uppdraget Digitaliseringens påverkan på undervisning…

Rosettens återkomst!

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Pandemivikarie på fritids, tänkte att vi i kyla, social distansering och i en tid av digitalisering ska jobba med tema känslor och kärlek, i närtid Alla hjärtansdag också. Jag är ju egentligen betydligt mer grammatiker och språkmänniska än vad som syns här i bilderna, men det blev ganska fint; en kreativ, givande, språkande och lärande…