Gå direkt till innehållet

Barns delaktighet och utforskande; del 8

Publicerat: Skribent: Per Dahlbeck

Del åtta av BDU-podden handlar om det pågående arbetet på förskolor i Malmö som leder till att barns röster blir synliga och därmed möjliggör att barnen sätter spår och gör skillnad i stadens utformning. Dagens gäst är Camilla Jonasson som haft förmånen att som forskare följa processerna på tre förskolor i samband med deras arbete…

Kulturellt elevinflytande

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Apelgårdsskolan har ett kultur- och biblioteksråd utvecklats, där elevrepresentanter påverkar vilka kulturupplevelser skolans elever får ta del av. Dessutom har rådet delgett både kultur- och grundskoleförvaltningen sina åsikter, vilket engagerat barnen än mer. Vi har träffat två av rådets drivande krafter, skolbibliotekarien Catarina Walles och fritidspedagogen Henrik Ottosson. Det började som ett klassiskt biblioteksråd…

Skapande skola på liv och död

Publicerat: Skribent: Caroline Ulvsand

Affisch för teaterprojekt för ÅK 8 Mellersta förstadsskolan. På Mellersta förstadsskolan pågår ett arbete med att skapa en tradition kring Skapande skola. Tanken är att varje årskurs arbetar mot ett konkret mål. För ÅK 7 leder arbetet till en vernissage, i ÅK 8 en teaterproduktion och i ÅK 9 en festival. Arbetet integreras i undervisningen…

Hur arbetet med nya kursplaner kan leda till mer likvärdighet

Publicerat: Föreläsare: Yvette Johansson, Kerstin Frenning, Ulrika Johansson, Kristina Hallberg

Under ett års tid har lärare på komvux vårdutbildning arbetat med att skapa en struktur för hur deras classroom ska se ut och hur de lägger upp de nya kurserna som implementerades under 2021. Ämneslagen har skapat teman samt förslag på uppgifter och undervisningsmaterial i de nya kurserna. Arbetet har lett till ökat samarbete mellan lärare, kollegialt lärande samt en större likvärdighet i utbildningen.

Från ett barnperspektiv till ett barnrättsperspektiv – vägar till delaktighet

Publicerat: Föreläsare: Gustavo Nazar

I föreläsningen presenterar Gustavo Skolverkets material “Vägar till delaktighet”. Materialet ger oss perspektiv på hur våra organisationer och professioner kan leva upp till barnets mänskliga rättigheter i praktiken. Delaktighetprocessen som beskrivs bygger på 5 nivåer av delaktighet. Är du beredd att lyssna på barn?

Del 5: Krokodilens låtpremiär!!

Publicerat: Skribent: Alex Stenroos

Barnen på Krokodilen kom med förslag på vad låtens text skulle innehålla. Kalle Nimhagen hjälpte oss sen med att skriva ihop denna låten och la till musiken! Stort tack för det!! Vi kommer fortsätta sjunga och dansa till den på avdelningen, och arbeta med den vidare på olika sätt. Kanske blir det en musikvideo med…