Publicerat:

Kollegialt lärande för skolledare

  På fotot ser ni förstelärarna på Komvux Malmö Pauli. De är i högsta grad delaktiga i att leda det kollegiala lärandet hos oss och de är också föremål för distribuerat ledarskap, ämnet för det kollegiala lärande för skolledare som jag ska delta i. Ledarskapsutbildningar betonar ofta hur svårt det är med förändring, att det… Läs mer

Publicerat:

Kollegialt lärande - bra för både lärare och skolledare!

Skolledare på kommunala gymnasieskolor och komvux i Malmö tänker att kollegialt lärande är en bra form för lärares kompetensutveckling som kan bidra till skolutveckling. Det finns också mycket forskning som tyder på detta. Cordingley (2005) visar bland annat att individuell fortbildning bidrar mindre till förändringar i klassrummet jämfört med fortbildning där lärare tillsammans utvecklar färdigheter… Läs mer

Publicerat:

Ett kollegialt lärande växer fram

Två skolor som blev en + ett uppdrag för skolans förstelärare att arbeta för ökad studiero = kollegialt lärande. På Universitetsholmens gymnasium arbetar pedagogerna aktivt och kontinuerligt med att utveckla elevernas studiero, auskultera varandras ledarskap i klassrummet och lära av varandra. – Det går att bemöta studiero på olika sätt. Vi gör det genom att… Läs mer

Publicerat:

Ny dag - nya utmaningar

Förberedelse för uppmärksamhet Att elever stör varandra i skolarbetet är inte helt ovanligt. Ändå står skolor och lärare ibland handfallna inför problemet och tycker det är svårt att hitta gemensamma sätt att lösa det på den egna skolan. På Universitetsholmens gymnasium valde vi att angripa problemet från ett lite annorlunda perspektiv. Inom ramen för skolans… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Som en dans

Just nu är mitt huvud fullt av tankar kring hur vi ska kunna höja resultaten på vår skola. Ett mål är att varje elev når minst betyget E  i alla ämnen. Och jag menar MINST. För varje elev har rätt att utvecklas och nå så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi är långt därifrån… Läs mer

Publicerat:

Tankar från ICSEI: Hur kan vi använda forskning och data i skolutveckling?

I måndags presenterade jag vårt (Jens Ideland, Marie Sjöblom, Eva Bringéus) paper ”Learning from teachers’ professional learning: how can evaluation be a tool to support on-going peer learning?” på ICSEI i Ottawa. Jag presenterade kort upplägget på gymnasiet/komvux kring det kollegiala lärandet och berättade om mina och Marie Sjöbloms erfarenheter av att göra en kvalitativ… Läs mer

Publicerat:

ICSEI: Feedback om leading-from-the-middle och kollegialt lärande

Jag har längtat efter att få åka till Kanada och vara med på ICSEI-konferensen. För att vara en konferens är den speciell – den blandar forskare och politiker och alla möjliga som jobbar med skolfrågor, till skillnad från forskarkonferenser, lärarkonferenser etc. Alla frågor tas emot som viktiga, alla pratar med alla, och en presentation från… Läs mer