Publicerat:

Kooperativt Lärande - metod eller förhållningssätt?

Då och då dyker det upp nya metoder och arbetssätt på den pedagogiska kartan. Vid användandet uppnås inte alltid de resultat som är förväntat eller som forskningsstudier har påvisat. En anledning kan vara att man som pedagog inte har satt sig in i bakomliggande bakgrundstankar och förhållningssätt och därför har användningen den nya metoden/arbetssättet stannat… Läs mer

Publicerat:

Formativ undervisning på Rörsjöskolan-Zenith

I Sara Liljas undervisning går forskning om elevers lärande och ett formativt förhållningssätt som en röd tråd. Genom Dylan Wiliams fem strategier för en effektiv formativ klassrumspraktik vill hon ge elever förutsättningar att förstå mål och kunskapskrav genom process och modellering. – Frågor som länge har intresserat mig är; Vad är det som gör lärare… Läs mer

Publicerat:

Sociala medier i undervisningen?

– Hur många av er skulle känna er bekväma med att fråga era elever om de vill öppna ett Twitterkonto? Frågan ställer Bonnie Stewart, utbildare och forskare vid University of Prince Edward Island i Canada, till åhörarna under en av sina två föreläsningar på studiedagen Pedagog Malmö Live. Det är en relevant fråga. Sociala medier… Läs mer

Publicerat:

Kooperativt Lärande och Kollaborativt Lärande - likheter och olikheter.

Har skillnaden mellan Cooperative Learning och Collaborative Learning någon betydelse för läraren? Dr. Neil Davidson förklarar att begreppsanvändningen är en enda röra. För den enskilde läraren kan det vara av betydelse att få hjälp med att reda ut begreppen. På så sätt blir det lättare att avgöra vad som passar bäst för aktuell elevgrupp och… Läs mer

Publicerat:

Nyanländas lärande

Nyanlända elever och nyanlända generellt är ett mycket aktuellt ämne som utmanar såväl skola som samhälle. Men i utmaningar finns alltid möjligheter. Under våren och hösten har vi haft möjligheter kopplade till nyanlända, vilka vi snart ska behandla men först några tankar kring begreppet nyanländ i en skolkontext. Begreppet är problematiskt då det lätt gör… Läs mer

Publicerat:

Nytt kartläggningsmaterial sätter nyanländas kunskaper på kartan

Den 1 januari 2016 kommer en ny skolagsstiftning gällande svenska skolans arbete med nyanlända. Intentionen med den nya lagstiftningen är att höja kunskapsresultaten för nyanlända elever och ge dem goda möjligheter att studera vidare. – Den nya lagstiftningen definierar vem som anses som nyanländ. Den presenterar också ett kartläggningsmaterial som ska användas för att bedöma… Läs mer

Publicerat:

Måltidspedagogik öppnar upp för matupplevelser på Möllebackens förskola

På Möllebackens förskola skapar barnen relationer till mat med hjälp av lek och alla sina sinnen. Måltiden, som pedagogisk aktivitet, uppmärksammar målen i förskolans läroplan naturligt när skålar med grönsaker och kolhydrater skickas runt bordet. – Mat och måltider har alltid haft en central del i förskolans verksamhet. Jag arbetar medvetet med måltidsplanering. Varje måltid… Läs mer

Publicerat:

Hur gör man en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Enligt skollagen måste vi som pedagoger kunna relatera det vi gör till vetenskaplig grund. Vidare ska reflektioner och lärdomar dokumenteras och spridas. Men hur får man till det i praktiken? Inspiration fann Marina Karlsson, förskolechef på Lindängehus förskola* då hon deltog i Skolverkets kurs Forskning lyfter. Där fick hon och Malmökollegorna Christina Hallberg-Olsson, Augustenborgs förskola… Läs mer