Publicerat:

Här borgar återbruket för leken

Pedagogisk vägledning i en miljö som ständigt förändras och med material som kan ses som ofärdigt ställer särskilda krav på förskolepersonalen. – Det här är som ett tivoli, det händer roliga saker hela tiden…man måste nog ha någon sorts kaoskompetens som personal, skrattar förskolläraren Linda Thörn. Hon guidar runt på Knäbäcks förskola. När Linda Thörn… Läs mer

Publicerat:

Dansmatte på uppgång

Ett nyaktuellt och annorlunda sätt att arbeta med matematik. På många skolor arbetas det med dansmatte och det är fantastiskt. Min kära mor påpekar att detta inte är något nytt, dansmatte arbetade man med redan på tiden hon undervisade blivande fritidspedagoger och förskollärare på Karlstad universitet på nittiotalet. Det som är nytt är kanske genomslaget det fått… Läs mer

Publicerat:

"Två är alltid klokare än en"

Jan-Ola Olsson, utbildningschef i Innerstaden, förskoleförvaltningen, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Annica Nettrup. – Vad är den största utmaningen för dig som utbildningschef? – I dagsläget är en av de stora utmaningarna att kunna erbjuda en kapacitet (antal platser) som möter önskemålet hos vårdnadshavarna även ur ett geografiskt perspektiv. I förvaltningen i dag har vi… Läs mer

Publicerat:

"Tillsammans är vi starkare"

Annica Nettrup, förskolechef på Stensjöns förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Claes Ahlgren. – Hur har din tid som mattelärare och naturvetenskapslärare på Malmö högskola påverkat ditt arbete som chef i förskolan? – Under några år hade jag privilegiet att få hålla i matematikcirklar och undervisa matematik för cirka 75 kollegor i vårt område. Därefter… Läs mer

Publicerat:

Att undervisa i förskolan

Frågan om utbildning i förskolan har blivit högaktuell i och med att begreppet föreslås skrivas in i förskolans läroplan. Å ena sidan – en farhåga om att förskolans särart ska försvinna – å andra sidan – en vilja att förtydliga lärandeuppdraget. – Det är utbildning vi sysslar med och det ska vi inte vara rädda… Läs mer

Publicerat:

Välkommen på konferens om havskunskap för unga

Visste du att haven producerar hälften av allt syre på vår planet? Att haven mår bra är avgörande för vår hälsa, matförsörjning och mänsklighetens framtid. Om vi fortsätter som nu kommer det år 2050 att vara mer plast än fisk i våra hav. Idag är det många i skolan som arbetar med att inkorporera de… Läs mer

Publicerat:

Vägen till normkritik - en brokig väg med många frågor

Denna hösten har jag fått förmånen att delta i utbildningen Inkludering på riktigt, för att bli processtödjare i våra verksamheter och leda processer kring normkritik. Man tror att man vet, att man har koll, att man motverkar normer. Men ack så fel man kan ha. Först behöver man lära sig en hel del begrepp, komplicerade… Läs mer

Publicerat:

"Spel viktig del i pedagogiken"

Claes Ahlgren, förskolepedagog på Stensjöns förskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Christoffer Krämer. – Har din livslånga passion för spel, rollspel och hantverk hjälpt dig i din roll som pedagog? – Absolut, och den gemensamma nämnaren är tålamod och lugn. Vi spelar dagligen olika spel i den verksamhet jag befinner mig i och detta är… Läs mer