Gå direkt till innehållet

CPI brukarenkät - enkätsvar 2012

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

November-december 2012 skickade Malmö stads Centrum för Pedagogisk Inspiration ut en brukarenkät med fokus på CPIs tillhandahållande av strömmande media för Malmös skolor. Nu finns en sammanställning av enkätsvaren. Bl.a. märks ett stort behov av nytt material och tydligare kopplingar mellan utbudet av strömmande media och läroplanen. Andra önskemål fokuserar på mediekatalogen SELMA – inte minst…

Miniskola i genrepedagogik

Publicerat: Skribent: Anna Schylander

Innan vi fortsätter att rapportera kring hur det går med genrepedagogik på Kroksbäcksskolan, tänkte jag ge en ”miniskola” i genrepedagogik, så att ni kan hänga med i svängarna!   Genrepedagogik vilar på tre ben: Vygotskys sociokulturella perspektiv, dvs att lära genom samarbete, arbeta i den närmasta utvecklingszonen och stöttning till eleverna, Hallidays systemfunktionella grammatik, och…

Skolnätverk mot rasism

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

I april träffades lärare, skolpsykologer, personal från Malmö FF, skolledare, skolkuratorer, pedagoger och många fler med anknytning till skolan i Malmö. Tillsammans lade de grunderna för ett nätverk mot rasism i skolan. De kommer gemensamt att arbeta för alla barns barns rätt att leva fria från kränkningar och diskriminering. Gustavo Nazar och Elizabeth Florez, Centrum…

Utblick, så gör man i Wales skolor

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Under ett möte i Wide Minds nätverket gavs det möjlighet att göra  ”Learning Walks” i primary schools. Learning Walk är ett strukturerat studiebesök där man går in i pågående skolaktiviteter och  pratar med personal och elever om deras arbete efter en kort introduktion och sedan ges tillfälle till reflexion tillsammans med besöksgruppen och skolan. I de skolor som…

Studiebesök Knutbyskolan

Publicerat: Skribent: Anna Schylander

Knutbyskolan ligger i Rinkeby, Stockholm. Skolan är en F-6 skola och har ca 300 elever, alla med annat modersmål än svenska. På Knutby skolan arbetar man renodlat med genrepedagogik, och därför gjorde vi ett studiebesök där i februari, för att få inspiration, tips och ideér. Vi fick möjlighet att besöka fem olika klasser, och se…

iPad knytkonferens - att fråga, lära och dela

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Hur använder vi iPaden som pedagogiskt verktyg? Vilka appar är bra? På iPad knytkonferens träffas Pedagoger i Malmö, delar med av sina tips, frågar och lär varandra. Det är en konferens där deltagarna själva står för innehållet.   På iPad knytkonferens pågår det flera korta och intressanta seminarier parallellt. Jag är nyfiken på projektet med…

Vi har "tryckt på knappen" för Google Apps for Education

Publicerat: Skribent: Mattias Bystedt

Fredag den 26 april och i dag är en efterlängtad dag på Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI. I dag aktiveras nämligen avtalen mellan Malmö stad och Google Apps for Education. Arbetet med den nya kommunikations- och samarbetsplattformen kan flyttas ut från testmiljöer och in i verkligheten. Ett omfattande och mångårigt arbete ligger bakom, och du…

Barnböcker för språkutveckling på Klövervallens förskola

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

”Som pedagog vill jag förmedla lusten till språket”, säger en leende Ulf Malmqvist. Han arbetar som förskollärare på Klövervallens förskola i Rosengård. Dessutom är han en aktiv barnbokslektör vid Bibliotekstjänst. Och skriver och recenserar barnböcker på LitteraturMagazinet.se.  – Varför ska barn läsa böcker? Jag har hört så många gånger att det är bra för barn att…

Bilden i fokus för att skapa kommunikation på Rönnens förskola

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Femåringarna på Rönnens förskola låter bilden tala. Genom att illustrera i stort sett allt som de gör, hör eller pratar om utvecklar barnen sitt språk. Rönnens femårsgrupp heter Jorden. Där går 20 barn från alla Malmös hörn och många är barnen med ett annat modersmål än svenska. Eva Borgström arbetar som förskollärare på Jorden. Tillsammans…

Lekfullt och lustfyllt med ASL i förskoleklass på Möllevångsskolan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

– Det har faktiskt varit en befrielse att börja med ‘Att skriva sig till läsning’ på dator (ASL) i förskoleklass. För när barnen kommer från förskola till förskoleklass har de så höga förväntningar på att få börja läsa och skriva. Vi har aldrig velat lägga fram bokstavsböcker och träna bokstäver med våra förskolebarn för vi…

När hen inskolas

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Äntligen är det min tur! Att springa ett genus-maraton är inte det enklaste ska ni veta! Unde två terminer  har jag närt mina kunskaper om genus i sin storhet, intersektionalitet, genuskontrakt med mycket mera  i  kursen ”Genus i praktiken” När jag började arbeta som barnskötare på Sjöhästens Förskola i Malmö hade jag egna tankar kring…