Publicerat:

Ny dag - nya utmaningar

Förberedelse för uppmärksamhet Att elever stör varandra i skolarbetet är inte helt ovanligt. Ändå står skolor och lärare ibland handfallna inför problemet och tycker det är svårt att hitta gemensamma sätt att lösa det på den egna skolan. På Universitetsholmens gymnasium valde vi att angripa problemet från ett lite annorlunda perspektiv. Inom ramen för skolans… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Malmös barn på väg mot en kemikaliesmart vardag

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemiska ämnen. Kemikalier finns i allt omkring oss till exempel möbler, textil, kläder, hygienartiklar, städprodukter och elektronik. En kemikalier är farliga, andra ofarliga och en del vet vi inte så mycket om. Du som arbetar med barn har en viktig roll och kan vara med och påverka så… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket

– För första gången någonsin i Gunnesboskolans historia har alla nior fått godkänt på de delar i nationella provet som rör källkritik, säger Gert Alf, SO-lärare på Gunnesboskolan i Lund, och berättar om hur samarbetet med skolbibliotekarien bidragit till högre måluppfyllelse i flera ämnen. Hans iakttagelser lyfts fram på ett seminarium arrangerat av Skolbibliotekscetralen (SBC)… Läs mer

Publicerat:

Samtala om matematik

Hur synliggör lärare kunskapskrav och förmågor? Hur får de eleverna att förstå dem? Ingeli Jönsson Stegmark, förstelärare i matematik på Hermods Gymnasium, har en klar bild av vad som fungerar i hennes undervisning. – Det handlar om kommunikation, säger hon. Och att ge eleverna uppdrag som hjälper dem att förstå vad det är som de… Läs mer

Publicerat:

Hur definierar vi egentligen inkludering?

Nu har vi haft den första träffen med våra deltagare i utbildningen INKLUDERING PÅ RIKTIGT! – en processtödjarutbildning i normkritiska perspektiv med deltagare från förskolan, grundskolan och gymnasiet. En atmosfär som strävar efter att bjuda in till pedagogiska “skolformsöverskridande” normutmanande möten – detta var vår önskan och ambition inför första träffen. I detta första pass… Läs mer

Publicerat:

Programmering på schemat

Programmering är på väg in i läroplanen. Skolverkets förslag på programmering i undervisningen syftar på att det ska ingå som delar i teknik- och matematikämnet samt fungera som ett pedagogiskt verktyg i berörda ämnen. Mattias Isberg, förstelärare i IKT-pedagogik på Lindängeskolan välkomnar förslaget. – Eleverna behöver programmering för att hänga med i samhällsutvecklingen där allt… Läs mer

Publicerat:

Redo för arbetslivet

Högre krav, på både utbildningens innehåll och för att komma in på utbildningen, har gett resultat. Genom ett riktat arbete för att höja teorins betydelse på MTU-utbildningen (Motorbranschens Tekniska Utbildning för personbil- och lastbilsmekaniker, och bilplåtslagare) på Agnesfrids gymnasium, får många elever arbete, antingen redan under utbildningen eller direkt därpå. – Det är väldigt viktigt… Läs mer