Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Bedömning är till för att lära

– Bedömning för lärande handlar om ett förhållningssätt. Som lärare arbetar jag aktivt för att bjuda in eleverna i undervisningen och medvetandegöra dem om vikten av respons, säger Mentore Rogova, förstelärare i svenska som andraspråk på Söderkullaskolan. Bedömning för lärande är ett pedagogiskt begrepp som sätter strukturer för lärande på kartan. I Mentores klassrum står…

Publicerat:

Zlatan Plaza - Vad hände sedan?

Som en avslutning på det InnoCarnival-uppdrag våra elever fick av Stadsbyggnadskontoret bjöds det igår in till presentation på Tegelhuset i Rosengård:        Våra elever representerades av Ammar, Gzim och Sanadie. De  gjorde en mycket fin presentation av sina och klasskamraternas idéer och arbete med det ämnesövergripande projektet Zlatan Plaza inför en publik på ett tjugotal intresserade…

Publicerat:

Det snackas om...

Varmt välkomna till Pedagog Malmös nyhetsbrev. Tanken är att vi varje fredag kommer att samla ihop några av de nyheter inom skolvärlden, med fokus på Malmö, som det har snackats om under veckan som har gått. Förhoppningen är att ni som läsare känner att ni får en snabb överblick över veckans snackisar, eller hittar något…

Publicerat:

Elever på Kryddgårdsskolan knäcker koden

Programmering är på väg in i grundskolans kursplaner. Skolverkets förslag är att det ska ingå i matematik och teknik. På Kryddgårdsskolan programmeras det redan i matematik, teknik och på elevens val. – Programmering utvecklar elevernas problemlösningsförmåga och ordförståelse. Och jag är helt övertygad om att det stärker upp till exempel matematik, säger Christopher Häll, förstelärare…

Publicerat:

Matematik och programmering

Skolverket vill att digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Matematikutvecklarna på Pedagogisk Inspiration erbjuder utbildning i grunderna i programmering för pedagog/lärare, fritidspedagog eller specialpedagog/lärare samt två tillfällen där vi hjälper dig att starta arbetet med eleverna i klassrummet. Nafi och Maria erbjuder en utbildning på PI. På grund av det stora intresset vill…

Publicerat:

Vi reser till Järnåldern

Ny vecka och ny tidsperiod. Idag var vi framme vid Järnåldern. Dags för film om Järnåldern. För att ge våra barn de bästa förutsättningar att förstå, är vi alltid noga med att förbereda dem väl. Genom att sammanfatta innehållet i filmen samt förklara nya ord och begrepp får barnen en förförståelse som hjälper dem att…

Publicerat:

Med måluppfyllelse i sikte

Låga prognoser är inget som biter på varken elever eller pedagoger på Hermodsdalsskolan. Tillsammans har de visat att det är möjligt att höja måluppfyllelse, självkänsla och betyg samt skapa en skola att vara stolt över. – Eleverna vet att vi jobbar för dem. Oavsett politikernas prognos har vi 100 procent  förväntningar på eleverna, säger Lisa…

Publicerat:

Träff 2: En positiv relation

Att elever stör varandra i skolarbetet är inte helt ovanligt. Ändå står skolor och lärare ibland handfallna inför problemet och tycker det är svårt att hitta gemensamma sätt att lösa det på den egna skolan. På Universitetsholmens gymnasium valde vi att angripa problemet från ett lite annorlunda perspektiv. Inom ramen för skolans kollegiala lärande, har…