Publicerat:

Krönika, en makrogenre

Gibbons skriver i boken ”Lyft språket lyft lärandet” (s. 89) om skolans basgenrer; berättande texter, beskrivande texter, förklarande och redogörande texter, instruerande texter, argumenterande och diskuterande texter, samt återgivande texter. Det är också dessa texttyper som återkommer i det centrala innehållet i Lgr 11. Men ibland behöver vi använda oss av andra typer av genrer, ex vid skrivande av … Läs mer

Publicerat:

Montessori News - språkutveckling med webbaserad skoltidning

Montessori News är en webbaserad skoltidning som drivs och produceras av elever på Malmö Montessoriskola. Skolans webbtidning hade premiär på nätet den 3 februari. En premiär som föreligger mycket arbete, god språk- och skrivutveckling samt stort ansvarstagande hos eleverna på skolan. Initiativtagare till webbtidningen är bland andra Helga Boström, lärare i svenska och engelska. Helga… Läs mer

Publicerat:

Viktiga vägval måste vara egna val

Denna vecka är vi tillbaka med kortfilmsformatet, men även om filmen I am Tom Moody (2012) är knappt sju minuter lång tänder den till hjärtat med sin charmiga dockanimering. Filmen handlar om Tom Moodys inre dialog inför ett musikframträdande. Osäkerhet blandat med bra självförtroende skapar den konflikt i situationen som gör filmen engagerande från början. Även… Läs mer

Publicerat:

Varför nöja sig med lägstanivå?

Fackförbundet DIK driver kampanjen Skolbibliotek i världsklass och har som ambition att genom goda exempel visa hur ett sådant ska se ut. Hittills har sju skolor, som man anser når upp till de kriterier man satt upp, utnämnts. Glädjande för oss i Malmö är att två av dessa är malmöskolor, nämligen Bäckagårdsskolan och Pauliskolan. Grattis… Läs mer

Publicerat:

Skolbibliotek i fokus: Holmaskolan och Kroksbäcksskolan

På stadsområde Väster har två närliggande skolor, Holmaskolan och Kroksbäcksskolan, löst bemanningsfrågan genom att slå sig ihop och dela på en bibliotekarie. Petra Hammenskog arbetar således 50% på varje skola, två heldagar per skola och en delad dag. Skolorna lägger ner mycket arbete på läs- och språkutveckling och här är bibliotekarien en viktig person. Alla… Läs mer

Publicerat:

Hur kan en död fågel vara entreprenöriellt lärande?

  Entreprenöriellt lärande handlar om att skapa verkliga värden för andra och att öppna upp skolan ut mot samhället. Att ta hand om en död fågel och ge den en värdig begravning kan vara ett sätt att skapa värde för någon annan – t.o.m. om denna är död. Det menar Martin Lackeus, doktorand på Chalmers… Läs mer

Publicerat:

Kultur i skolan utvecklar läraren

För några år sedan fick Ina Alm, i samband med skolbiblioteksutvecklingsprojektet SMiLE, en inblick i Kulturkopplingens arbete som en självklar och pedagogisk verksamhet knuten till skolor i före detta stadsdelen Västra Innerstaden. Projektet gick den gången ut på att eleverna gestaltade sina berättelser i form av en dockteater med egentillverkade dockor. Publiken utgjordes av fyra och… Läs mer

Publicerat:

IT på Värner Rydénskolan: Många droppar små ...

Den 15 januari träffades Värner Rydénskolans Utvecklingsgrupp för SKIFTNYCKELEN. Med två stora IT-workshops i ryggen är nu pedagogernas intresse och vilja för att utveckla användningen av IT som lärande verktyg mycket stor. Tiden i skolan är begränsad. De två stora workshoptillfällena behöver kompletteras med fler och mindre insatser för att önskad effekt ska uppnås. I… Läs mer