Gå direkt till innehållet

Hello there Jenni Donohoo!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hello Jenni Donohoo, researcher, five-time best-selling author and professional learning facilitator! You are the keynote speaker at this year’s Pedagog Malmö live event, what is your lecture going to cover? It’s such a pleasure to be the keynote speaker at your event. During the lecture we will look at how teachers’ beliefs impact student learning…

Hallå där Annika Andersson!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Annika Andersson, universitetslektor i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om? Den handlar om hur vi lär oss olika språk så som förstaspråk, andraspråk och främmandespråk och lite om hur åldern och språklig bakgrund påverkan inlärningen och färdigheten i…

Stärkt elevaktivitet och digital kompetens med ämnesövergripande projekt

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

På Malmö idrottsgymnasium arbetar lärare med ett ämnesövergripande projekt där eleverna använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att argumentera kring ett samhällsvetenskapligt problem. För att utveckla undervisningen och samarbetet mellan ämnena, och få syn på hur ämnesövergripande projekt kan bidra till elevers lärande och utveckling, har några lärare genomfört ett fördjupande forsknings- och utvecklingsprojekt. Nu har…

Hallå där Patrick Konde!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Patrick Konde, sakkunnig på stiftelsen Friends! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om? Kortfattat handlar föreläsningen om relationen mellan mobbning och rasism samt hur läget ser ut i skolorna som Friends samarbetar med. Jag pratar även lite om antirasistisk handbok och delar med mig…

"Om bara eleverna hade med sig det de borde ha med sig skulle allt bli bra"

Publicerat: Föreläsare: Thomas Pettersson

Thomas Pettersson funderar på hur vi kommunicerar våra förväntningar på elevens kunskapsnivåer som överlämnande och mottagande verksamhet.

Thomas Pettersson är tvecklingssekreterare med lång erfarenhet som skolledare.

Masel Tov Cocktail - en film och ett lärarmaterial om judisk identitet och antisemitism

Publicerat: Skribent: Rebecca Stucker

Filmen Masel Tov Cocktail Masel Tov Cocktail (30 min) handlar om en rysk-judisk kille vid namn Dimitrij Lieberman, också kallad Dima. Dima blir i filmens börjar utsatt för ett antisemitisk påhopp, varpå han hamnar i ett skolbråk och blir avstängd från skolan. I filmen får vi följa Dima medan han, genom en tysk stad, är…

I en annan klass – om skillnader i den svenska skolan

Publicerat: Föreläsare: Emma Leijnse

Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i tjugo års tid och blir allt större. Det är en utveckling som går på tvärs mot de länder vi brukar jämföra oss med. Det får stora konsekvenser, både på nationell nivå och för både barnens och pedagogernas dagliga arbete i klassrummet.

Emma Leijnse har följt två svenska skolklasser genom mellanstadiet, från fyran till sexan. I den ena klassen har eleverna lågutbildade föräldrar, i den andra är föräldrarna högutbildade. Hon har träffat barnen och lärarna i skolan och hemma och noterat skillnaderna mellan de två gruppernas liv och möjligheter att nå framgång i skolan. Vad gör detta med hur eleverna ser på sig själv och på varandra? Och hur påverkas samhället i längden när vi i allt högre grad delas upp redan i skolan?

Emma Leijnse är journalist och författare och har släppt en rad böcker med fokus på skolan. Hon har nyligen släppt en ny bok: “I en annan klass – om skillnader i den svenska skolan”.

Se också ”Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen”

Utveckla din undervisning om antisemitism

Publicerat: Föreläsare: Mirjam Katzin

I den här föreläsningen får du några ingångar till att förstå antisemitism i skolans vardag samt reflektera över hur du kan utveckla din undervisning och förståelse.

Mirjam Katzin är doktor i juridik och arbetar sedan 2020 som samordnare mot antisemitism på Pedagogisk inspiration.

Nöd-distansen i ett internationellt perspektiv

Publicerat: Föreläsare: Nina Bergdahl

I den här föreläsningen berättar Nina Bergdahl om en systematisk internationell studie som innefattar hur 7-9 och Gy i 38 länder hanterat omställningen till distansundervisning under pandemin. I föreläsningen lyfts aspekter som engagerande praktiker, utmaningar och bedömning och därtill identifieras kritiska aspekter att beakta framåt.

Dr Nina Bergdahl är lektor vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och affilierad vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Hon har en bakgrund som lärare och har drivit IKT-utveckling på grundskola och gymnasium i 15 år. Hennes forskningsintressen handlar om engagemang, design för lärande, digitalisering av undervisning och skola.