Gå direkt till innehållet

Elevers delaktighet i skönlitteraturläsning

Publicerat: Föreläsare: Camilla Lindskoug

Föreläsningen handlar om hur man kan främja elevers motivation och lärande kopplat till skönlitteraturläsning genom att göra eleverna mer delaktiga, vara tydlig och genom och att möta dem på rätt nivå. Föreläsningen ger konkreta tips på hur du kan differentiera din undervisning kopplat till läsning och läsförståelse.

Camilla är lärare i svenska och engelska, samt förstelärare med inriktning språkutveckling på Pauliskolan i Malmö.

Att skapa strukturer för språkutvecklande arbetssätt

Publicerat: Föreläsare: Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson presenterar några stöttepelare som Heleneholms gymnasium byggt in i sin organisation och undervisning för att säkerställa att de arbetar språkutvecklande i alla ämnen.

Magnus är förstelärare på Heleneholms gymnasium med inriktning på språkutvecklande arbetssätt och har fungerat som projektledare i arbetet att implementera modellen Intensivsvenska på skolan.

Känn igen och motverka subtil rasism i skolan

Publicerat: Föreläsare: Sara Nilsson Mohammadi

Trots ambitioner hos lärare och i skolans styrdokument att motverka rasism så visar omfattande forskning att skolan reproducerar rasistiska maktordningar. Det rör sig både om rasistiska handlingar gentemot enskilda elever och olika former av strukturell och institutionell rasism.  Denna föreläsning tar utgångspunkt från en stor enkätundersökning med fokus på grundskolelärares attityder och erfarenheter kopplade till rasism i skolan. Föreläsningen kommer att avslutas med några konkreta förslag på vad var och en kan göra för att motverka rasism.

Sara Nilsson Mohammadi arbetar som skolpsykolog och befinner sig i slutet av sin specialistutbildning inom pedagogisk psykologi. Hon har i över 20 år på olika sätt arbetat med frågor som rör antirasism.

Fördel kvinna - den tysta utbildningsrevolutionen

Publicerat: Föreläsare: Emma Leijnse

I större delen av västvärlden har kvinnornas utbildningsnivå passerat männens. Det skiftet påverkar vårt samhälle på alla nivåer. Vad blir resultatet när alla jobb kräver utbildning men en växande grupp unga män inte klarar sig genom grundskolan? Vad händer med glesbygden när flickorna flyttar därifrån för att plugga medan pojkarna stannar kvar? Vad händer med familjen när kvinnorna kräver män som tar ansvar för hem och barn? Och hur påverkar det undervisningen och lärandet i klassrummet?

Emma Leijnse är journalist och författare och har släppt en rad böcker med fokus på skola, bland annat “Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen”. 

Hon deltar i panelsamtalet “Hur skapar vi en likvärdig skola i en ojämlik värld?” kl 10.15 i livesändningen onsdag 16 mars.

Vilka lässtrategier fungerar i naturvetenskapliga ämnen för elever med svenska som andraspråk?

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

Lärare på Pauliskolan upplevde att många elever hade svårt att läsa och och ta till sig innehållet i läromedlen i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. Nu har resultaten från deras forsknings- och utvecklingsprojekt publicerats i syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens och du hittar texten i temabloggen Lärdomar från Malmö. För att undersöka om upplevelsen att många…

Svåra diskussioner i tider av osäkerhet!

Publicerat: Skribent: Lena Winqvist

Välkomna tillbaka efter sportlovet! Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kan det uppstå många frågor och en hel del oro bland eleverna. För dig som lärare vill vi därför tipsa om två resurser som kan vara till stöd och hjälp för att svara på frågor och strukturera diskussioner. Övriga resurser på framsidan har fokus…

Nu är programmet till Pedagog Malmö live här

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Halvdagen Pedagog Malmö live (PML) den 16 mars kl 8.30 – 12, består av både föreläsningar, panelsamtal och dialog. Du som deltar väljer själv vad du vill ta del av. Allt kommer finnas tillgängligt på PML-sajten även i efterhand (förutom dialogerna). Nu kan du ladda ner programmet till livesändningen och börja förbereda dig. Livesändningen från…

Antisemitismprojektet på tur till Berlin

Publicerat: Skribent: Mirjam Katzin

I Tyskland har frågan om antisemitism av historiska skäl en annan status än vad den har i Sverige. Det finns gott om muséer, minnesmärken och organisationer som påminner om Förintelsen och det historiska arvet, men det finns också en välutvecklad kunskap om hur man kan arbeta med antisemitism idag. Därför bestämde vi oss för att…

Snart är det dags för Pedagog Malmö live!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Planeringen för den gemensamma studiedagen Pedagog Malmö live (PML) är i full gång. Studiedagen går av stapeln mellan 8.30 – 12 den 16 mars och genomförs i år helt digitalt. Temat för förmiddagen är likvärdighet, delaktighet, hållbarhet och språkutveckling – från förskola till vuxenutbildning. Programmet för halvdagen PML består av ett brett utbud föreläsningar och…

Nationella minoriteter i svensk skola

Publicerat: Skribent: Mirjam Katzin

Att undervisa om nationella minoriteter tillhör de centrala kunskapsmålen i alla skolformer och anses vara ett viktigt sätt att kompensera för det historiska och nuvarande förtryck som de personer som tillhör de nationella minoriteterna har utsatts för i Sverige. Flera undersökningar visar dock att kunskapen om nationella minoriteter i förskola och skola är låg. Det…

Fortbildningsdag: undervisning om konflikten Israel och Palestina

Publicerat: Skribent: Björn Westerström

Den 24 januari hölls en digital fortbildning om hur vi kan förhålla oss didaktiskt och pedagogiskt till konflikten mellan Israel och Palestina. Fortbildningen innehöll föreläsningar av Mirjam Katzin, samordnare av Malmö stads skolors arbete mot antisemitism, och Anders Persson, statsvetare med fokus på Israel-Palestinakonflikten. I fortbildning ingick även en workshop med syfte att dels få…

Det kommer lugna sig snart (säger jag hela tiden) och så tror jag på det...

Publicerat: Skribent: Linda Brundin

Stormen Malik drar fram utanför köksfönstret. Löven dansar fram med virvlande, eller snarare hysteriska rörelser likt ett uppträde i breakdance. Fåglarna står stilla i luftrummet som om de inte behöver använda sina vingar. Vindens krafter håller dem uppe, bär dem till rätt destination eller kanske till outforskade platser. Ljuset på bordet framför mig flämtar till,…