Gå direkt till innehållet

Har du anmält dig till höstens kompetensutveckling i Google certifierad pedagog, nivå 1?

Publicerat: Skribent: Martina Soomro

Sommarledigheten står för dörren, men vi på Digitaliseringsenheten i Malmö har fullt fokus på höstens kompetensutvecklingsinsats i Google certifierad pedagog, nivå 1, i samarbete med Google for Education och Advania. Fokus i utbildningsserien kommer att vara på skrivningarna kring digitalisering i de ändrade läroplanerna och kursplanerna. I samband med utbildningsinsatsen kommer en webbplats att tas…

Malmö arrangerar central kompetensutveckling i Google certifierad pedagog, nivå 1

Publicerat: Skribent: Martina Soomro

Digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen i Malmö arrangerar en central kompetenshöjande utbildningsinsats i Google certifierad pedagog, nivå 1, för grundskolans pedagogiska personal under höstterminen 2022 i samarbete med Google for Education och Advania. – Vi kan se att det finns en stor utvecklingspotential i grundskolan när det gäller att ta tillvara möjligheterna med att använda Googles verktyg…

Queert filmskapande i förskola

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

Samkönad kärlek, pruttar och en hungrig zombie är tre saker som ryms i det sagoäventyr som en grupp äldre barn varit med och skapat tillsammans. Följ med på ett äventyr där en ritsaga kom att bli ett queert filmskapande. Allt började på en samling där jag hade tänkt göra en ritsaga tillsammans med barngruppen. I…

Påsk, pyssel och programmering 

Publicerat: Skribent: Annika Nilsson

Påsken närmar sig och med den både pyssel, påskägg och kanske lite programmering? Inför påsken har vi laddat med både tipsrunda och påskpyssel. Dessutom slår vi ett slag för programmering i samband med att Digitaliseringsenheten har en inspirationsdag den 4 april med temat programmering och bjuder på lektionsupplägg. Så oavsett vilken sorts aktivitet du vill…

Legoliga ger värdegrundsvinster

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

En världsomspännande tävling som banar väg för elevernas intresse för vetenskap och problemlösning, hyllar fantasin och, inte minst, skapar samarbetsförmåga och insikter om att alla är bra på olika saker. Så kan man beskriva First Lego League. – Eleverna insåg att de inte skulle ha klarat av projektet på egen hand, säger Patric Berg, IT-pedagog…

Nöd-distansen i ett internationellt perspektiv

Publicerat: Föreläsare: Nina Bergdahl

I den här föreläsningen berättar Nina Bergdahl om en systematisk internationell studie som innefattar hur 7-9 och Gy i 38 länder hanterat omställningen till distansundervisning under pandemin. I föreläsningen lyfts aspekter som engagerande praktiker, utmaningar och bedömning och därtill identifieras kritiska aspekter att beakta framåt.

Dr Nina Bergdahl är lektor vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och affilierad vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Hon har en bakgrund som lärare och har drivit IKT-utveckling på grundskola och gymnasium i 15 år. Hennes forskningsintressen handlar om engagemang, design för lärande, digitalisering av undervisning och skola.  

Språket erövras med digital kompetens

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Nydalaskolan har i snart två år drivit projektet IT & språkstöd. Det riktas till nyanlända elever som behöver extra stöd i just de två områdena. – Grundtanken är att ökad kompetens inom digital teknik hjälper eleverna att tillgodogöra sig det svenska språket, förklarar Kamila Edin och Zinab Taki som driver projektet. I ett av de…

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Digitala verktyg används som stöd när lärare planerar och genomför undervisning, men också för att stödja eleverna i sitt eget lärande. Ökade möjligheter att röra sig mellan det konkreta och abstrakta samt att visualisera abstrakta skeenden är ämnesspecifika möjligheter som lyfts när digitala verktyg blir en del av matematikundervisningen. Inom uppdraget Digitaliseringens påverkan på undervisning…

Elever intar aktiv roll i skoltidning

Publicerat: Skribent: Mette Mjöberg Tegnander

Varje vecka släpps ett nytt nummer av Rönnenbladet på Rönnenskolan. Tidningen är ett sätt att höja kompetensen kring medie- och informationskunnighet på skolan. Men den tränar även elever i att inta en aktiv roll som producenter och lämna den mer passiva konsumentrollen. IKT-pedagogen Nanna Munthe har en bakgrund som journalist och har i samarbete med…

Lärare ser både möjligheter och utmaningar med digitala verktyg

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Hösten 2020 fick vi ett spännande uppdrag att försöka förstå och sprida kunnande om vad digitaliseringen innebär för elever och lärare i Malmö stads grundskolor. Uppdraget är ett led i grundskoleförvaltningens arbete med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och som ett första steg har vi gjort fokusgruppsintervjuer med lärare från olika stadier och ämnen. Under…