Publicerat:

Språkutvecklande arbetssätt i matematik - Matematiklyftet för lärare i åk 1-9

Språk i matematik är en ny modul inom Matematiklyftet och byggs upp kring tre grundprinciper för ett språkutvecklande arbetssätt i matematik. Den första principen innebär att matematikinnehållet görs begripligt genom att det sätts i sammanhang som eleverna kan relatera till. Den andra är att främja aktiv språkanvändning både muntligt och skriftligt i matematikundervisningen. Den tredje… Läs mer

Publicerat:

Pedagog Malmö Live! Öppet för alla!

Den 29 september genomför Malmö stads skolförvaltningar en gemensam fortbildningsdag – Pedagog Malmö Live! Planering och organisation sköts av Pedagogisk Inspiration Malmö. Detta är en dag i det kollegiala lärandets tecken med ett brett utbud av olika workshoppar och föreläsningar. Nu öppnar vi upp anmälningssidan för alla och för att inte glömma bort att “Sharing… Läs mer

Publicerat:

Nytt inspirationsmaterial om naturvetenskap i förskolan

– Det går inte att tvinga barn att lära sig, men om små barn tycker att det är kul att lära sig finns det inga begränsningar. Detta gäller allt lärande och inte minst lärande om naturvetenskap, skriver Bo Lindvall på Malmö Naturskola i förordet till ett nytt inspirationsmaterial om naturvetenskap i förskolan, ”Bland gråsuggor och geggamoja”.… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Skolbibliotek i fokus

Välkommen att delta i höstens kursutbud med skolbiblioteket i fokus på Pedagogisk Inspiration! Vi erbjuder bland annat flera spännande tillfällen som på olika sätt handlar om medie- och informationskunnighet (MIK). MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället samt att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Begreppet innebär även att kunna uttrycka sig… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Didaktisk enhet i Kristianstad vill synliggöra skolbiblioteken

Hur blir skolbiblioteket en naturlig del av skolans pedagogiska verksamhet? På Didaktisk enhet i Kristianstad kommun arbetar personalen för att skolbiblioteket ska ses som en angelägenhet för hela skolan. Alla som arbetar på en skola har ett gemensamt mål, elevernas lärande, och det är det som ska ligga till grund för skolbiblioteksverksamheten. I den gamla… Läs mer

Publicerat:

Det surrar kring Kryddgårdsskolans odlingsmur

På Kryddgårdsskolans skolgård prunkar det i en nybyggd odlingsmur. Den nya växtligheten är livligt besökt av både insekter och elever. Muren byggdes under tidig sommar av eleverna i åk. 6. De har fått bygga något, på riktigt, och nu väntas en nystart med odling på schemat. – Genom att odla i skolan får eleverna uppleva hela processer, från det lilla till det… Läs mer

Publicerat:

"Naturvetenskap och fantasi - Varandras motsättningar eller förutsättningar?"

På vetenskaplig grund och genom beprövad erfarenhet har pedagogerna på Lindängehus förskola utmanat sig att tänka om och våga förändra verksamheten, den pedagogiska dokumentationen och sina roller som pedagoger. Gull Babar, Alenka Avdic, Charlotte Nilsson och Soumal Houssari (ej med på bild), arbetar som förskollärare på Lindängehus förskola. Tillsammans med Anna Edvardsson, pedagogista, har de ingått i… Läs mer

Publicerat:

Hitta det du vill se på Pedagog Malmö Live!

Pedagogisk Inspiration Malmös gemensamma studiedag, Pedagog Malmö Live, erbjuder fler än 100 föreläsningar och workshops. För att du enklare ska kunna välja de du vill se har vi använt etiketterna PML F-5, PML 6-9, PML Gy och PML vux. Genom att klicka på en etikett sorteras bloggflödet att innehålla bara dessa inlägg. Det går så klart… Läs mer