placeholder bild

Publicerat:

Nu har det hänt igen!

En elev i en Malmöskola har blivit utpekad inför klassen som den som behöver hjälpmedel och mot sin vilja mer eller mindre tvingad att ensam använda digitala verktyg, få göra muntliga prov och använda längre provtid. Det är lätt att förstå att det är i all välmening, men man får inte köra över barn även… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

På riktigt - på Tunaskolan

I samarbetet och i mötet mellan lärarens och bibliotekariens kompetens möjliggörs ökade och fördjupade förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Malin Präntare och Catrin Ringberg, lärare respektive bibliotekarie på Tunaskolan i Lund har tillsammans skapat projektet “Min och spökskrivarens berättelse”. Projektet är ett samarbete mellan yngre och äldre barn. Men det är mer än ett ”skolprojekt”. Det handlar om samarbete och… Läs mer

Publicerat:

Kom-i-gång med ASL, del 2 - kurs vt15

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (‘Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Kursens innehåll: Del 1. Teknik samt logistik och teknisk handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande Del 3. Organisation av… Läs mer

Publicerat:

Äntligen!

Upphandlingsdramat är över! Upphandlingar är en rysare. Väntetiderna lite i klass med att vänta barn och spänningen i det närmaste olidlig. I alla fall när man vet att det sitter barn därute och väntar på att få stöd i sitt kämpande med bokstäver och ord. Nu är det alltså klart att MV-Nordic vann upphandlingen och ska bli vår leverantör minst ett år… Läs mer

Publicerat:

Kollegialt lärande och delakultur

För att utveckla pedagogrollen är det betydelsefullt att fortbilda och kompetensutveckla sig. Det finns gott om utbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och seminarium att delta och förkovras i, både på lokal och på nationell nivå. Allt för att stärka och utveckla meningsfull, kvalitativ och begripbar undervisning, ökad likvärdighet och måluppfyllelse. På en skola kan dock inte… Läs mer

Publicerat:

Nu börjar nedräkningen till Pedagog Malmö Live

Den 29 september är det dags för vår förvaltningsövergripande studiedag, som arrangeras av Pedagogisk Inspiration Malmö. Hela dagen kommer att gå i det kollegiala lärandets tecken med många av vår gemensamma kompetens som föreläsare och workshopsledare. Vi har blivit överväldigande glada över det intresse och engagemang för att verkligen dela med sig som visat sig… Läs mer

Publicerat:

Ha en date med DATE

Bild från Karin Kjellbergs presentation Mer från Specialpedagogiska konferensen i Göteborg den 4-5 maj 2015 Karin Kjellberg, en av författarna till lärmaterialet DATE, om tillgänglighet och likabehandling för åk 4-9, presenterade denna fantastiska gratisresurs för skolorna att ta pulsen på sin verksamhet. Bild från Karin Kjellbergs presentation Ingen har väl missat vid det här laget att bristande tillgänglighet sedan den 1 januari 2015… Läs mer

Publicerat:

NT-Utveckling på Bulltoftaskolan

Nu har NT-tåget tuffat vidare till två nya skolor i Malmö Stad…Bulltoftaskolan och Dammfriskolan. Vi säger tack till Segevångsskolan och Lorensborgskolan som var de första i Malmö som fick stöd av Malmös centrala NT-utvecklare. På Bulltoftaskolan handlar just nu mycket av NO-undervisningen i årskurserna 4 och 6 om kraft och rörelse på olika sätt. Eleverna arbetar… Läs mer