Publicerat:

Mod och djävlar anamma - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 5)

För lärarens del innebär digitaliseringen av allt vi gör som pedagoger en större förändring än inom de flesta andra yrken. Pedagogens arbete grundar sig på kommunikation, det område som digitaliseringen revolutionerat. Det pedagogiska arbetet har alltså gått in i en ny innovativ fas som handlar om att förändra och förbättra sättet vi arbetar på. Det… Läs mer

Publicerat:

Vinster, problem och förutsättningar - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 4)

I del fyra av bloggarna om lärarlaget på Agnesfrids gymnasium (som snabbt totaldigitaliserat sitt arbete) samtalar vi om vinster och problem, samt om förutsättningarna för digitaliseringen av skolan. Vad måste finnas på plats för att denna förvandling av lärararbetet ska lyckas? Jag frågar lärarlaget hur det kommer sig att just de lyckats genomföra en så… Läs mer

Publicerat:

Språkutveckling på PI våren 2016

Nu finns möjlighet att anmäla sig till vårens olika nätverk, seminarieserier och träffar. Det vi erbjuder är: Nätverk för språkutvecklare Nätverk för Genrepedagogik Informationsträffar kring Bedömningsstödet i läs- skriv och matematikutveckling år 1-3 Seminarieserie – Att främja elevers lärande i NO (språkutveckling och NO, utifrån Läslyftet) Seminarieserie – Läslyftet för Förskoleklass Träffar för handledare inom… Läs mer

Publicerat:

Papperslös dokumentation - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 3)

Detta är tredje bloggen om arbetslaget på språkintroduktionen på Agnesfrids gymnasium som digitaliserade allt arbete så fort de fått sina paddor. Den här gången handlar det om kommunikation med elever, transparent struktur på Driven och papperslös dokumentation. Viber – understödjer relationsbyggandet med eleverna Lärarlaget använder en app som heter Viber för att kommunicera med eleverna.… Läs mer

Publicerat:

Undervisning: digitala läromedel och andra möjligheter - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 2)

Här är andra bloggen om arbetslaget på språkintroduktionen på Agnesfrids gymnasium. De gick från helt analogt till helt digitalt arbetssätt så fort de fick sina paddor i september. Den här gången kretsar samtalet kring undervisningen, om hur man kan använda digitala läromedel och om nya roliga sätt att skriva på engelska. (Läs del 1) ”Inget analogt… Läs mer

Publicerat:

”Att kasta sig ut i det okända” - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 1)

Språkintroduktionen på Agnesfrids gymnasium har 49 nyanlända elever. ”Vi är ingen mottagningsskola, men vi har blivit det” var det första jag fick höra när jag träffade lärarlaget i början av terminen. Lärarlaget som driver denna verksamhet består av fem lärare. Så sent som förra terminen arbetade de på traditionellt sätt, med läroböcker, mycket eget material… Läs mer

Publicerat:

Introduktionsutbildning ute och inne för nyanlända ungdomar

Utomhuspedagogik handlar om mer än natur. Det är ett arbetssätt som syftar till att göra verkligheten runt skolan angelägen i det pedagogiska arbetet, och göra samhället till ett utvidgat klassrum. – För Språkintroduktionen är Malmö Naturskola mycket viktig. Deltagandet i deras projekt har gett väldigt mycket, säger Hana Thomasson. Under sina sex år som lärare… Läs mer

Publicerat:

Jakten på den perfekta åtagandeplanen

Catarina och Peter är skolledare på Gullviksskolan. De har gjort en annorlunda presentation av arbetet med skolans åtagandeplan. Ett lekfullt infall som fick ett mervärde de inte hade räknat med. Det började med att Catarina Borgström och Peter Ernberg skulle presentera Gullviksskolans åtagandeplan för sina skolledarkollegor i skolområde Söder. Eftersom hela skolan har varit med om… Läs mer