Gå direkt till innehållet

Publicerat:

NT-utvecklare som bidrar till att utveckla undervisningen

Sedan hösten 2015 arbetar Louise Wadenhammar och Helena Holmström som centralt placerade NT-utvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Tidigare arbetade Lotta Mårtensson och Anna Gullberg centralt med NT-utveckling i Malmö, men de har helt lämnat över till Helena och Louise. I reportaget nedan, som publicerades sept -15, kan du läsa om Lotta och Annas arbete. Louise och Helenas arbete är uppbyggt…

Publicerat:

Elevers egna mattemål - för ökad lust och måluppfyllelse

På Nydalaskolan planerar eleverna sina egna mål i matematik. Genom kontinuerliga tester, varierad undervisning och taluppfattning som ryggrad utvecklar eleverna matematiska förmågor och måluppfyllelse ökar. – Skolans matematikundervisning utgår från Alistair McIntoshs bok; Förstå och använda tal – en handbok. En god taluppfattning är grundläggande för allt matematiskt tänkande, berättar Jessica Håkansson, speciallärare i matematikutveckling…

placeholder bild

Publicerat:

Med fokus på fokusbibliotek

Ett framgångsrikt skolbibliotek leds av en rektor som ser bibliotekarien som nyckelperson. Skolbiblioteket har ett tydligt uppdrag och är väl integrerat i undervisningen. Så säger Catrin Eriksson, skolbibliotekschef i Linköpings kommun. I Linköping finns sedan 2008 så kallade fokusbibliotek där Catrin och barn- och ungdomschefen Lars Rejdnell kunnat förverkliga sina idéer om skolbibliotek. I Malmö…

Flera händer hålls in i mitten.

Publicerat:

Leading from the middle

Efter några intensiva dagar på ICSEI-konferensen (International Congress for School Effectiveness and Improvment) i Glasgow är jag hemma i verkligheten igen. Över 500 deltagare (forskare, lärare, politiker m.fl.) från nästan 50 länder har gett mig nya tankar kring skolutveckling. Här kommer tre av de viktigaste: Tankar kring kollegialt lärande Kompetensutveckling genom kollegialt lärande verkar vara…

Logotype för ICSEI

Publicerat:

Tankar från ICSEI 2016

Jag har, tillsammans med bland andra Marie Sjöblom och Anders Karlsson (se även deras bloggar) varit på ICSEI 2016 som är en internationell konferens om skolutveckling. I år hölls den i Glasgow (regn, kiltar, säckpipor och whisky, tyvärr i den ordningen). Här kommer några tankar från denna konferens. I Skottland har man nyligen antagit en…

Publicerat:

The time is short and we are running late i Glasgow

Den evigt återkommande tidsaspekten eller the time is short and we are running late Att springa på konferens är en utmaning. Jag skriver springa för upplevelsen är att jag springer mellan de olika huvudföreläsningarna, sessionerna, roundtable-diskussionerna och de efterföljande mottagningarna. Programmet är konstant försenat och återkommande är fraserna: the time is short and we are…

Publicerat:

Språkstudier i svenska utvecklas genom mattespråk

SFI (Svenska för invandrare) och matematikundervisning i kombination är ett nytt kursprojekt på Komvux Malmö Södervärn, SfiMa. Syftet är att utveckla språkstudierna i svenska genom mattespråket. Kursen i matematik är dessutom betygsgrundande. – Det är studier på riktigt och det är ett stort plus, eftersom eleverna tjänar mycket på detta, inte minst tid. Tankarna på…

Vy över Glasgow.

Publicerat:

Glasgow - en chans att få nya tankar om kollegialt lärande

Från ett regnigt Glasgow, funderar jag på det här med kollegialt lärande. I Malmö har det blivit ett begrepp som jag uppfattar att det pratas mycket om. På gymnasieskolorna t.ex. har rektorerna beslutat att alla lärare ska vara involverade i kollegialt lärande, vilket jag tror är rätt väg att gå. Vad är då kollegialt lärande?…