Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Learning study – kollegialt lärande på vetenskaplig grund

När det till hösten är dags för Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag, kommer Learning study vara representerat. Birgitta Jönsson och Agneta Borgström från Mellanhedsskolan, Therese Ellingsen från Holmaskolan, Sofia Björk från Österportsskolan och Nina Håkansson från Ribersborgsskolan kommer att presentera sina studier där de använder Variationsteorin som grund. När dörrarna till Pedagog Malmö Live öppnar dörrarna…

Publicerat:

Projekt på Segevångsskolan lyfter NO-ämnen

De senaste åren har NO-ämnena varit mindre prioriterade på Segevångsskolan, och NO-lärarna har känt otrygghet inför ämnena. Men under våren har NO fått ett ordentligt lyft på skolan. Genom samarbete med en av de centrala NT-utvecklarna har lärarna fått tillbaka tryggheten, utökat det kollegiala lärandet och eleverna har fått ökat intresse för NO. – För ett…

placeholder bild

Publicerat:

Ska skolan förbjuda alternativa verktyg?

  Den här bilden har passerat i mitt facebookflöde ett par gånger och passar väl in i mitt eget tankeflöde kring människan som socialt selektiv men ständigt törstande efter ny kunskap och ny förståelse av sin omvärld. Det blir då i det närmaste en komisk kontrast att se ett mobiltelefonhotell på nästa bild. En uppskattad idé av såväl…

Publicerat:

Rondellen - Kollegialt Lärande med Kooperativt Lärande

’Rondellen’ är en struktur inom ’Kooperativt Lärande’ och det är något som alltid har funnits inom möteskulturen. Det ligger en demokratisk och inkluderande tanke i att alla ska få säga sitt när ordet går runt. Till synes en enkel struktur men samtidigt så svår att inte ens vi vuxna alltid klarar det. Hur många gånger…

Publicerat:

Bokcirkel med fokus på lässtrategier och boksamtal

Jenny Lindell, grundskollärare på Västra hamnens skola, brinner för läsning, böcker och språkutveckling. Det har smittat av sig på hennes elever, en årskurs 7. I form av en bokcirkel där lässtrategier och boksamtal står i fokus. – Läsning och svenskämnets strategier genererar ökad förståelse i andra ämnen, säger hon. Tillsammans med eleverna bedriver Jenny en…

Publicerat:

Utbildning 'Bedömning för Lärande' med FoU Skola

Tio Malmöpedagoger deltar i en utbildning om ’Bedömning för Lärande’ (BFL) i regi av Kommunförbundet Skåne FoU Skola. Avsikten är att utveckla en fördjupad kunskap inom temaområdet och en beredskap att handleda andra. Till hösten finns det en ny chans för intresserade pedagoger att gå utbildningen. Det är det tredje utbildningstillfället av sex och dagens tema…

Publicerat:

Malmöpedagog utvecklar sitt lärande vid Stanford

Daniel Pamp arbetar som lärare i matematik, NO, programmering och IKT- utvecklare på Gullviksskolan. Nyligen blev han tilldelad ett stipendium från en av Wallenberg-stiftelserna. Daniel kommer att få åka till Stanford University i sommar och läsa ”Transforming Teaching and Learning with Technology” på universitetets Advanced Teachers Program. – Jag har blivit antagen utifrån mitt arbete…

Publicerat:

Kollegialt lärande för största möjliga effekt på S:t Petri

S:t Petri skola ska systematiskt använda sig av kollegialt lärande för att utveckla den formativa återkopplingen. Syftet är att skapa en smartare undervisning som gynnar både elever och pedagoger. Eva Daun är rektor på S:t Petri skola, en av de mest sökta gymnasieskolorna i Malmö. Det gör att sökande elever måste ha höga betyg för att…