placeholder bild

Publicerat:

Vilken tur att jag fick chansen att vara med!

Jag heter Birgitta Hofvander och arbetar på Gullviksborgs Förskola. Hösten 2012 skulle vi ha ett möte på förskolan och en pedagog från varje avdelning skulle delta. Av en slump blev det jag och idag kan jag se tillbaka och tänka: Vilken tur att jag fick chansen att vara med. På mötet träffade vi Elizabeth Florez som… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Den som äger språket har makten

På S:t Petri skola har man kommit igång med MaApps. Många i personalen använder redan IKT-verktyg i sin undervisning. Det finns därför en god grund att bygga vidare på. I veckan träffade vi utvecklingsgruppen på S:t Petri för ett andra möte i projektet Skiftnyckelen. Syftet med mötet var att ta avstamp i nuläget och arbeta… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Rätt kompetens i skolbiblioteket?

För ett par veckor sedan träffade jag Inga Andersson i Göteborg i samband med konferensen: Skolbibliotekets roller i förändrade landskap. Inga Andersson arbetar sedan drygt ett år tillbaka som adjungerad adjunkt på Biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet vid Linnéuniversitetet. Hennes roll inom Skolbibliotekarielyftet är att vara kontaktperson mellan Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar samt samordnare av… Läs mer

Publicerat:

Timperley: om det egna lärandets inneboende kraft

Vad behöver lärare lära för att elever ska lära sig bra i skolan? Vad är det lärare behöver kunna för att kunna ge sina elever förutsättningar att leva och fungera i ett modernt samhälle? Hur ska lärares professionsutveckling byggas för att de på bästa sätt ska kunna förbereda eleverna för ett framtida gott liv. Förstå,… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Tänker jag ”rätt” eller skulle jag behöva göra en ”tanke-kullerbytta” till?

Mitt namn är Anna Lindström och jag arbetar på Uteförskolan Stock och Sten. På min arbetsplats ingår jag i en referensgrupp tillsammans med tre kolleger, vår förskolechef Cathrine Harrynsson och Elizabeth Florez, handledare från Centrum För Pedagogisk Inspiration. I gruppen har vi läst boken ”Vad berättas om mig?” av Bente Svenning, en bok som väckt… Läs mer

Publicerat:

Jag går hungrig härifrån...!

Så låter en av de avslutande reflektionerna vid tredje tillfället på kursen Språk, kommunikation och förhållningssätt  Så bra att de är nyfikna eller törstiga, tänker jag, men vad är det för sorts konkret kunskap som pedagoger efterlyser? Hur vill de att vi fortsätter utforma och designa våra kurser? Vilket innehåll kan fylla behoven ute i… Läs mer

Publicerat:

Ministerbesök och modala verb

Ny termin och nya utmaningar, och här om veckan hade vi besök av självaste ministern för idrott och kultur, Lena Adelsohn Liljeroth! Ministern var i Malmö för att se hur vi i skolan arbetar med läsförståelse, och det var roligt att kunna presentera Kroksbäcksskolans satsning på genrepedagogik, där det yttersta målet är att kunna ta… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Vad är det vi väljer att dokumentera egentligen?

Jag jobbar på Sommarbäckens förskola. Jag tog min lärarexamen med inriktning emot förskolan i januari 2010. I samband med min examen så fanns det en tjänst ute där man sökte förskollärare som ville vara med och starta en ny förskola, Sommarbäcken. Detta nappade jag på och sökte tjänsten. Vi startade vårt uppstarts arbete i slutet… Läs mer