Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Äntligen... gemensamt erfarenhetsutbyte

Efter alla veckor av arbete och diskussioner på var sitt håll är det äntligen dags att träffas för ett gemensamt erfarenhetsutbyte. Träffen, som inleds med varm glögg och vernissage, för samman ett tjugotal pedagoger från fem olika förskolor i Malmö: Gullviksborgs förskola, Korrebäckens förskola, Roskilde förskola, Sommarbäckens förskola, Uteförskolan Stock och Sten.   Jag har…

Anette Lawesson håller upp papper.

Publicerat:

Inspirationsdagen på Bellevue Gymnasium

Vi, Frida Dahlström och Victoria Dorup, arbetar på Bellevue Gymnasium, och har vid ett flertal tillfällen fått lyssna till våra kollegor, Linda och Lida, som berättat om sin GEP (Det komplexa Genuspussletutbildning. Så när vår rektor Annette Lawesson tidigt under höstterminen frågade om det var fler på skolan som var intresserade av denna utbildning var vi…

placeholder bild

Publicerat:

"Sparka undan piedestalen och ner i gyttjan"

Vad kan en bibliotekarie? Vad krävs för att få igång en bra samverkan mellan lärare och bibliotekarie? Hur kan skolledaren bidra till skolbibliotekets integrering i skolan? Vilken funktion ska skolbiblioteket ha i skolan? Tidigare i veckan hade jag möjligheten att delta vid Skolbibliotekarielyftets dialogdag, Skolbiblioteket – ett lyft för din skola, i Alvesta. Dagen vände…

placeholder bild

Publicerat:

En hoppfull framtid!!!

Jag heter Britt-Marie Cederquist och arbetar på Gullviksborgs förskola. Jag är glad och tacksam att jag gavs möjlighet att vara med i referensgruppen som startade hösten 2012.Vi påbörjade då ett utvecklingsarbete under ledning av Elizabeth Florez från CPI. Gruppen består av 5 kollegor och det har varit en spännande och lärorik resa. Möjligheteterna vi har…

Publicerat:

Integrering av nya medier i skolan

Hundra pedagoger från Ribersborgsskolan och Bulltoftaskolan sitter bänkade i Ribersborgsskolans aula för att lyssna på Kristina Hansson, utvecklingsledare i Piteå kommun och forskare vid Luleå tekniska universitet. Hon ska tala om integrering av nya medier i skolan. Hur ska pedagoger förhålla sig till IT? – ett historiskt perspektiv Kristina Hansson har funderat över nya medieteknologier i…

placeholder bild

Publicerat:

Kollegialt lärande: Ur Kaos kommer Kreativa, konstruktiva lösningar

Strax innan höstens studiedag höll Tobias Sonestedt och jag utvecklingsgruppsmöte inom ramen för Skiftnyckelen på Ribersborgsskolan. Timmarna skulle ägnas åt Timperleys tankar om lärares egen kompetensutveckling: http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/2013/08/05/helen-timperley/. Hela mötet mynnade ut i att alla var överens om att Ribersborgsskolan har ett starkt fokus på kollegialt lärande redan och det är något de inte kommer att…

Odmoln format som hjärta.

Publicerat:

Komplext? Jadå.

Det sägs att sådana här utbildningar alltid drar till sig människor som redan kan mycket i ämnet. Att de som verkligen skulle behöva fortbilda sig prioriterar helt andra saker. Nu när jag är klar med utbildningsdelen i “Det komplexa genuspusslet”, förstår jag att det inte är riktigt så enkelt. Inför första sammankomsten kände jag mig…

placeholder bild

Publicerat:

Samarbete mellan lärare och bibliotekarie berikar elevens lärande

Hur kan lärare och bibliotekarie samarbeta på ett bra sätt? Varför bör fler kompetenser samarbeta i skolan? Vilka är vinsterna för eleverna? På vilket sätt leder samarbete till ökad måluppfyllelse? Onsdagen den 27 november arrangerar Centrum för Pedagogisk Inspiration en kurs där du får svaren på dessa frågor. Gymnasielärarna Karin Nilsson och Sofia Gustafson har…