Gå direkt till innehållet

Rektor med fokus på skolbibliotek - Bäckagårdsskolan

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

– Skolbiblioteket bidrar verkligen till ökad måluppfyllelse på skolan. Med dessa ord inleder Ann Edvik, rektor på Bäckagårdsskolan, vår andra film i serien där vi fokuserar på skolbibliotek. För Ann är det tydligt hur en skicklig skolbibliotekarie kompletterar lärarna och faktiskt bidrar till hela 600 elevers ökade resultat. Ett medvetet arbete med ett tydligt fokus…

En skolledares syn på skolbiblioteksutveckling

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

För ca två år sedan träffade jag Catharina Aineström, projektledaren bakom Skolbibliotekarielyftet – ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal verksamma inom grund- och gymnasieskolor i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län. Lyftet finansierades av Europeiska socialfonden och pågick från februari 2012 till juni 2014. Totalt för alla fem län medverkade 130 deltagare. Nu drygt ett år…

Kultur & skapande för att stärka språket på Örtagårdsskolan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Skapande och kultur ska genomsyra hela skolan tycker Eva-Marie Schultz rektor på Örtagårdsskolan. Hon är övertygad om att det är av stor betydelse för barns lärande och utveckling. – Många av våra elever har ett magert språk både i sitt modersmål och i svenska. Därför måste vi vara kreativa och hitta andra former att uttrycka…

Rektors pedagogiska ledarskap

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Jag är rektor. Mitt huvuduppdrag är att leda utvecklingen av skolans kärnprocessundervisning. För att göra det krävs en förståelse av vardagspraktiken och de dilemman som mina medarbetare ställs inför. Dessutom behöver jag veta hur eleverna upplever sin skola och undervisning. Ett sätt att leda min verksamhet är att använda andra personers spetskompetens för att skapa…

Upplevelser för framgångsrik språkutveckling på Holmaskolan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Först hände ingenting, sedan hände ingenting – men nu händer det saker med elevernas språkutveckling på Holmaskolan! Vändpunkten kom när rektorn tillsammans med personalen förstod att det snarare handlade om elevernas socioekonomiska situation än deras flerspråkighet. Ingrid Olsson, arbetar som rektor på Holmaskolan. Skolan är tvåparallellig åk F-6 och de flesta barnen har annat modersmål…

Hur gör man en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Enligt skollagen måste vi som pedagoger kunna relatera det vi gör till vetenskaplig grund. Vidare ska reflektioner och lärdomar dokumenteras och spridas. Men hur får man till det i praktiken? Inspiration fann Marina Karlsson, förskolechef på Lindängehus förskola* då hon deltog i Skolverkets kurs Forskning lyfter. Där fick hon och Malmökollegorna Christina Hallberg-Olsson, Augustenborgs förskola…

Chef för Malmö Kulturskola i samhällets tjänst

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

En vecka efter att Jalle Lorensson tillträtt sin tjänst som chef för Malmö Kulturskola år 2010 fick han en tjock rapport från stadsrevisionen. Rapporten synliggjorde stora brister i verksamheten vilket kunde tolkas som kraftig kritik. Det blev dock början på en vändpunkt. Malmö Kulturskola är en kommunal verksamhet och granskas utifrån vad man får ut av skattepengarna. I rapporten gick…

Kollegialt lärande för största möjliga effekt på S:t Petri

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

S:t Petri skola ska systematiskt använda sig av kollegialt lärande för att utveckla den formativa återkopplingen. Syftet är att skapa en smartare undervisning som gynnar både elever och pedagoger. Eva Daun är rektor på S:t Petri skola, en av de mest sökta gymnasieskolorna i Malmö. Det gör att sökande elever måste ha höga betyg för att…

Förskolechef och pedagogista i samverkan på Sjöhästens förskola

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Sjöhästen är förskolan i parken. Den nybyggda förskolan delar utemiljö med en allmän park mitt i centrala Malmö. En utemiljö som både utmanar och inspirerar barn och personal. Ninni Hyleborg är förskolechef på Sjöhästens förskola. Tillsammans med Madelene Hillborg, förskollärare och pedagogista, driver hon pedagogiska projektprocesser för att utveckla både verksamhet och personalens kompetens. – Madelenes roll…

Receptet till en framgångsrik skola?

Publicerat: Skribent: Jenny Nyberg

Idag har jag haft förmånen att i en timme filosofera tillsammans med några av mina lärare på skolan kring vad en framgångsrik skola är och vägen dit tillsammans för vår skola. För oss alla är i första anblick en framgångsrik skola en skola med hög måluppfyllelse. Men om man gräver lite mer på djupet så är den…