Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Läslusten är död - länge leve språkutvecklingen...

Det började en solig eftermiddag i lärarfiket, vårvintern 2013. Jag och kollegan Sanne Cederstam diskuterade läsning, vår egen och våra elevers. Vi befann oss i slutspurten av genuspilotutbildningen med Elizabeth Florez och Karin Jannert- Romée, och skulle snart lämna in vår handlingsplan till en mindre aktionsforskning på Mediegymnasiet inom området “språk och genus” under ledning…

Människor sitter runt ett bord och skriver.

Publicerat:

Elevinflytande på riktigt!

I torsdags var det äntligen dags för Elizabeths och Karins dröm att gå i uppfyllelse! Vi genuspiloter hade fått i uppdrag att ta med oss varsin elev till vår träff. Många var vi som var skeptiska till att lyckas hitta elever vilka är tillräckligt engagerade i jämställdhet, genus och intersektionalitet. Vilka ungdomar skulle vilja följa med en…

Barn väljer bok i bokhylla.

Publicerat:

Varför nöja sig med lägstanivå?

Fackförbundet DIK driver kampanjen Skolbibliotek i världsklass och har som ambition att genom goda exempel visa hur ett sådant ska se ut. Hittills har sju skolor, som man anser når upp till de kriterier man satt upp, utnämnts. Glädjande för oss i Malmö är att två av dessa är malmöskolor, nämligen Bäckagårdsskolan och Pauliskolan. Grattis…

Publicerat:

"Kan man ..." skriva sig till läsning på Örtagårdsskolan?

Under ett ASL-inspirationscafé på Örtagårdsskolan i Malmö den 23 januari delade Anneli Hill och Paula Pinto Da Silva med sig av sina erfarenheter av att arbeta med ’Att Skriva sig till Läsning’ i åk 1. Framför allt gav de många exempel på hur datorn tillsammans med upplevelser i omvärld, natur och kultur ger eleverna lust…

Elever och lärare minglar.

Publicerat:

Idag släpps magasinlatin.se

I informationsmailet till lärarna på Malmö latinskola står det: ”Magasin Latin är tänkt att bli vår gemensamma webbtidning och digitala framsida där elever och personal medverkar på lika villkor.” Väldigt träffsäkert skrivet av Klas, som är digital didaktiker på Malmö latinskola. Med projektet vill vi skapa en yta där vi kan berätta vår historia för…

Publicerat:

Flerspråkighet, forskning och digitala verktyg

Maria Rundquist Visser på förskoleförvaltningen arbetar som samordnare för modersmålsstöd och flerspråkighet på förskolorna i Malmö. Under höstterminen har hon lett och organiserat fortbildning i modersmålsstöd och flerspråkighet för förskolornas personal i Malmö stad. Fortbildningen har i första hand varit föreläsningar och workshops med fokus på musik och digitala verktyg som IPad och PENPal. Hur…

Publicerat:

iPad för språk & kommunikation på Segevångs förskoleområde

Vilka pedagogiska möjligheter finns det med datorplatta i arbetet med att utveckla förskolebarnens språk och kommunikation? Hur ska vi som pedagoger förhålla oss till datorplattan i den pedagogiska verksamheten? Kan datorplattan bli något annat än en spelkonsoll? Det var några av de frågeställningar som pedagogerna på Segevångs förskoleområde ville utforska. Med stöd av medel från Skolsatsning…

Publicerat:

Kultur i skolan utvecklar läraren

För några år sedan fick Ina Alm, i samband med skolbiblioteksutvecklingsprojektet SMiLE, en inblick i Kulturkopplingens arbete som en självklar och pedagogisk verksamhet knuten till skolor i före detta stadsdelen Västra Innerstaden. Projektet gick den gången ut på att eleverna gestaltade sina berättelser i form av en dockteater med egentillverkade dockor. Publiken utgjordes av fyra och…