Gå direkt till innehållet
Två barn läser varsin bok.

Publicerat:

Skolbibliotek i fokus : Västra hamnens skola

Jeanette Jensen är fritidspedagogen som har ett brinnande intresse för skolbiblioteksfrågor. Hon vill förvandla skolans bokrum till ett aktivt skolbibliotek, där verksamheten är något mer än in- och utlån. I dagsläget är skolbiblioteket bemannat blygsamma tre timmar i veckan, men Jeanette har ändå hunnit dra igång boksamtal, högläsning och boktips ute i klasserna. Boksamtal enligt…

Publicerat:

Nätverk och fortbildning kring dyslexi

Dyslexi är inte ovanligt, ungefär fem procent av befolkningen har det. Dyslexi Malmö är en resurs för alla elever i Malmös skolor. De menar att kompetensen ska finnas så nära den enskilda eleven som möjligt.  – Vi arbetar framförallt med att synliggöra elever med dyslexi, definiera dyslexi och utbilda pedagoger och skolpersonal, säger Kersti Ericsson, skolpsykolog och samordnare…

Publicerat:

Program ASL i Malmö stad vt 2014

Nu är det den tredje terminen som vi presenterar ett flertal arrangemang för pedagoger i Malmö som vill lära dig mer om skriv- och läslärandestrategin ‘Att skriva sig till läsning’ på dator (ASL) ASL är ett språkutvecklande arbetssätt för barns skriv- och läslärande. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, är upphovsman till ASL. Arbetssättet har fokus på barnens berättarlust…

Publicerat:

Argumentative text and formative assessment

I årskurs 8 på Kroksbäcksskolan har man arbetat med argumenterande text på lektionerna i bl a engelska. Najiba, språklärare, tycker det har varit spännande att arbeta med denna genren, tidigare har det mest varit berättande texter och faktatexter under engelsklektionerna. Eleverna har haft god nytta av de tre ”S:en”: struktur, språkliga drag och syfte, som man…

Bokomslag till Tro på dig själv.

Publicerat:

Tro på dig själv av Eva Robild och Mette Bohlin

Tro på dig själv är en lättläst faktabok, i en serie om fyra böcker som på olika sätt berör stress. Den vänder sig till tonåringar och passar bra att använda i undervisningen, men också att läsa själv. En bra självkänsla är grunden för att kunna må bra, skapa goda relationer och påverka sitt eget liv….

Böcker staplade på tangentbord.

Publicerat:

Skolbibliotek i fokus: Sorgenfriskolan

På Sorgenfriskolan arbetar sedan ett år tillbaka Devin Andersson, ung,entusiastisk och med många idéer om hur han vill utveckla skolbiblioteksverksamheten. Parallellt med det vardagliga biblioteksarbetet där Devin hjälper barnen att hitta bra böcker, bedriver han läsfrämjande arbete i form av boksamtal och sagoläsning för de minsta. Han leder också en liten grupp av litteraturintresserade elever,…

Publicerat:

"Skolresultat för utrikes födda - vad händer i Norden?"

Anna-Karin Hedenskog, rektor på Modersmålenheten i Malmö stad deltog i ett seminarium i Stockholm den 15 november. Forskare från Norge, Sverige, Finland och Island berättade vilka faktorer de hittills har sett som är utmärkande för skolor med goda resultat som har en hög andel invandrade elever. Forskarnas presentationer följdes av debatt med politiker, praktiker och…

Publicerat:

Film: ASL i Malmö med Trageton

Arne Trageton var i Malmö den 22-23 november för att ge Malmö-pedagoger handledning i ’Att skriva sig till läsning’ (ASL), läs mer här. Utöver handledningstillfället besökte Trageton Munkhätteskolan samt Malmö Högskola. Han filmade under sina besök och det har resulterat i denna film. Inslag: 0:00 min: Handledning med Arne Trageton på CPI /FoU Malmö Utveckling….