Publicerat:

En promenad för språket

En vandring i språkets tecken – en väg för nyanlända elever att utveckla det svenska språket och sina språkliga kompetenser. Genom att promenera tillsammans och upptäcka årstidernas färger, lukter och smaker i Torups bokskog skapar elever förståelse för både ord och begrepp inom kultur och natur. – Vi kallar det för språkmöten i naturen och… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Exempel på undervisningsmaterial för Matematik

Hur kan man skapa digitalt språkstöd i matematik? Med undertexter på modersmål i korta videogenomgångar på youtube får eleven ett effektivt sätt att lära sig matematik på sitt modersmål och på svenska. Klicka här för att se exempel på en kort matematikgenomgång på youtube. Växla mellan undertexter på svenska och engelska i “inställningar”. DUSM handlar… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Exempel på undervisningsmaterial i Fysik 1 (GY)

Nyanlända får nya möjligheter att ta till sig ämnesbegrepp och förklaringar med hjälp av digitalt undervisningsmaterial översatt till sitt eget modersmål. Lärare, modersmålslärare och studiehandledare får här tillgång till ett material som är anpassat efter “Fysik 1”-kursen. Materialet kommer att finnas på svenska och översatt till arabiska, dari och somaliska. Identifiering av behov Efter möte… Läs mer

Publicerat:

Älskade förskolebibliotek!

Just nu skjuter förskolebiblioteken upp som svampar ur jorden. Jag vill omfamna varje sådant bibliotek med kärlek, eftersom det är ett konkret exempel på en vilja att ge barnen litteraturen och språket. Väldigt ofta ligger detta förskolebibliotek centralt på förskolan, laddat med böcker och magi – som ett pulserande hjärta! Ett av de syften som… Läs mer

Publicerat:

Nyanlända elevers lärande- Följ med oss på Mötesplatsträff igen!

Vid förra mötesplatsen här på Vägledning och stöd ringade lärarna in vilka behov som finns i just deras arbete med nyanlända elever och vad som är nästa steg att ta. Vid uppstart av denna träff är vi därför mycket nyfikna på hur det har gått på skolorna sedan sist.  Genom att ta en “runda bordet… Läs mer

Publicerat:

Flerspråkig undervisning stärker identiteten

Läsning är nyckeln till skolframgång är ett ofta använt påstående som är väl värt att lyfta om och om igen i mötet med nyanlända och flerspråkiga elever. Det menar Jim Cummins, professor i språkvetenskap vid University of Toronto. I en föreläsning för lärare i Malmö betonar han betydelsen av att alla lärare kontinuerligt arbetar med… Läs mer

Publicerat:

10 tips för en god mottagning av nyanlända elever

Vi på Vägledning & stöd fick i uppdrag att tänka igenom vad Malmö stads grundskolor initialt behöver göra och veta för att kunna skapa en god mottagning för nyanlända elever. Detta mynnade ut i våra 10 bästa tips för en god mottagning (inklusive några användbara länkar). * 1. Boka ett introduktionsmöte Det är viktigt att en… Läs mer

Publicerat:

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 3)

Året var 1981 och jag skulle fylla åtta år och börja andra klass i den lilla, i alla fall på ytan, homogena byn ett par mil norr om Malmö. Vi var 24 svenska barn i klassen, men på uppropsdagen var vi plötsligt 25. Marcel hade tillkommit. Han var pojken med det brunlockiga håret, de snälla… Läs mer