Gå direkt till innehållet

Träffa nordiska kollegor på Nordens dag!

Publicerat: Skribent: Annie Bergh

Nordens dag är en dag som instiftades av Nordiska ministerrådet år 2004 för att uppmärksamma nordiskt samarbete och nordisk samhälle. Varje år firas dagen den 23:e mars runt om i Norden och i nordiska samhällen runt om i världen. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om den nordiska samhällsmodellen, det nordiska samarbetet och nordisk…

Teckenspråk i ämnet modersmål stärker barn till döva föräldrar

Publicerat: Skribent: Suzanne Hörle

Susanne Nilsson är något så ovanligt som modersmålsmålslärare i teckenspråk. Det borde det inte vara. Fler barn som har teckenspråk som sitt första språk skulle ha möjlighet att få undervisning i ämnet modersmål. – Jag tror att många inte känner till att det finns eller vad det innebär att ha modersmålsundervisning i teckenspråk, säger Susanne Nilsson….

Kurs i att leda och organisera för en digitaliserad skola

Publicerat: Skribent: Annie Bergh

Under hela vecka 10 höll digitaliseringsenheten tillsammans med grundskolor en kurs som handlade om att leda och organisera för en digitaliserad skola. På kursen deltog 23 rektorer/IKT-koordinatorer från Italien, Belgien och Portugal och för den viktiga avslutningen/workshopen på fredagen så slöt också svenska deltagare upp så att vi var 35 personer som arbetade med hur…

Skapa kulturella upplevelser över gränserna

Publicerat: Skribent: Annie Bergh

Europeana är en digital plattform som gör Europas kulturarv tillgängligt för alla. Det är en sammanslagning av flera digitala samlingar från museer, bibliotek och arkiv runtom i Europa, vilket gör det till en av de största kulturella databaserna i världen. Europeana grundades 2008 och drivs av Europeiska unionen. Plattformen innehåller över 50 miljoner digitaliserade objekt…

Europeiskt samarbete i Malmös skolor

Publicerat: Skribenter: Annie Bergh, Staffan Hessel

Erasmus+ programmet erbjuder skolor en rad möjligheter och fördelar: Internationalisering: Erasmus+ programmet ger skolor möjligheter att samarbeta med skolor från andra länder och därigenom öka deras internationalisering och kulturella medvetenhet. Nya metoder: Erasmus+ erbjuder lärare möjlighet att delta i utbildningsprogram och kurser i andra länder för att lära sig nya undervisningsmetoder, tekniker och material. Detta…

Tjänstedesign med våra grundskolors behov i fokus

Publicerat: Skribent: Martina Soomro

Med hjälp av tjänstedesign kan vi se till att det är våra användares behov som är i fokus när vi utvecklar av nya tjänster. Utan deras viktiga input i processen är bara halva jobbet gjort och vi riskerar både användarvänlighet och användbarhet. Detta är några viktiga insikter från en grundutbildning i tjänstedesign. Under senhösten 2022…

Digitalt berättande med Adobe Express

Publicerat: Skribent: Martina Soomro

I slutet av februari erbjuder Utvecklingsavdelningen på grundskoleförvaltningen i Malmö en workshop i Digitalt berättande med Adobe Express, en tjänst som alla våra pedagoger och elever har tillgång till. Varför gör vi det? Syftet med workshopen är att öka pedagogernas kompetens att använda multimodala arbetssätt i undervisningen samt fördjupa deras förståelse och förtrogenhet i att…

Studiematerial till Malmös snubbelstenar

Publicerat: Skribent: Björn Westerström

Den 30 augusti fick Malmö sina tre första snubbelstenar. Nedan funderar vi på PI:s antisemitismprojekt kring deras funktion och presenterar det studiematerial vi i samarbete med Malmö stadsarkiv tagit fram. Historikern Herodotos hade ett nästan aggressivt förhållningssätt till tiden och glömskan. Det råder ett krig mellan hågkomst och glömska, menade han och historikern är en…

Att ta den andres perspektiv

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

De allra flesta förskolebarn är bekanta med sagan om de tre bockarna Bruse. Den gamla folksagan är livskraftig i all sin enkelhet. I bokform finner berättelsen ständigt nya illustratörer som ger sin bild av den lilla, mellanstora och stora bockens vandring över bron mot den hägrande sätern. Sagan finns även som en visa, författad av…

Teknikintresse hjärta kreativitet

Publicerat: Skribent: Annie Bergh

Att vi fortfarande njuter av efterdyningarna från årets intensivaste FLL-period är en underdrift. Årets FLL har varit en energiresa i dubbel bemärkelse. Dels har ju årets tema varit ”SUPERPOWERED” och dels så har arbetet som våra lag bokstavligt talat genererat en oerhörd mängd energi både hos dem själva men det har också skapat ett intresse…

Digital kompetens i förskolans läroplan och i praktiken

Publicerat: Skribent: Anna-Lena Godhe

På senare tid har det förekommit flera artiklar i olika medier där man på olika sätt kritiserar eller ifrågasätter att digital kompetens skrivits in i förskolans läroplan. I den här texten försöker jag reda ut vad som faktiskt står i förskolans läroplan om digital kompetens. Dessutom skriver jag om vad jag sett under mina fallstudier…

Unga energiambassadörer representerar Skåne i Norge

Publicerat: Skribent: Annie Bergh

  Att arbeta med  FIRST LEGO League innebär att få lösa och fördjupa sig i samhällsrelevanta problem/utmaningar. I år har temat varit ”SUPERPOWERED” och det handlar om att lösa de energiutmaningar vi har i världen. Det innebär att alla lag ska hitta en egen unik lösning som inte finns idag. Att besöka utställningarna på finalerna…