Publicerat:

Kan vi, kan alla

På fredag skall jag bli filmad (vet inget värre, hjälp!), det skall handla om min syn på vår skolas arbete med lärande för hållbar utveckling. Det har naturligtvis fått mig att fundera på vad vi håller på med, vad som är viktigt i vårt arbete och vad som är särskilt väsentligt som skolledare att tänka… Läs mer

Publicerat:

Viktig fakta med Cowboy Jim

Enligt läroplanen ska alla barn ges förutsättningar att ta till sig kunskap på olika sätt. Att kunna använda sig av olika strategier, så kallad studieteknik, underlättar kunskapsinhämtandet. Det finns ingen anledning att vänta med undervisning i studieteknik, anser vi. Därför börjar vi redan nu. En strategi för att komma ihåg innehållet i en text vi… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

TeachMeet med många möten

Den 25 mars sammanstrålade några grund-, gymnasie- och högskolebibliotekarier för att utbyta erfarenheter i ett Teach-/BibMeet. Malmö högskola och Pedagogisk inspiration Malmö ville på detta sätt uppmuntra det kollegiala lärandet men också dra av nytta av den breda kompetens som finns hos personalen inom de olika skolformerna. Lärande uppstår ju i möten sägs det och… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Veckans boktips

– Det värsta med den här berättelsen är att, det känns som att det finns liksom, den ligger så nära… åååh… Den är helt vidrig! Så kan jag säga. Men jag tycker att alla bör läsa den. Görel Reimer har läst Avblattefieringsprocessen av Zulmir Bečević. Boken handlar om Alen, som blir placerad i ett program för att… Läs mer

Publicerat:

Studiero och lärares ledarskap

Lärarens ledarskap är avgörande för studieron i Stockholms skolor. Det visar en kartläggning av arbetsklimatet i klassrummen i Stockholm. Tidningen Lära Stockholm ges ut av utbildningsförvaltningen i Stockholm. Tidningen ska förutom att ge inspiration i arbetet också lyfta fram goda exempel från skolorna i Stockholm samt presentera nyheter och forskning inom pedagogik. I senaste numret… Läs mer

Publicerat:

Kollegialt lärande kring bedömning och elevledda IUP-samtal

Inom projektet Lärare som ledare anordnas under våren 2015 två workshops. Den första workshopen handlade om Bedömning och elevledda IUP-samtal. Det var 44 engagerade lärare från Grundskoleförvaltningen på plats för att delta i workshopen som leddes av Therése Ellingsen-Byttner från Holmaskolan och Caroline Hansson från Pilbäcksskolan. Kollegialt lärande, en framgångsfaktor Enligt Hattie (2008) är en… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

eTwinning fyller 10 år!!

eTwinning-dagen: en dag att fira i skolan!   Fira eTwinnings 10-årsjubileum genom att delta i vår första årliga eTwinning-dag! Det kommer att bli en mänsklig logo, ballongsläpp och mycket mer… vad ska er skola göra? Visa oss genom att dela dina bilder på vårt nya Instagram-konto! Kom ihåg dagen: Den 7 maj firas i eTwinning-dagen… Läs mer