Gå direkt till innehållet

Barns delaktighet och utforskande; podd 9

Publicerat: Skribent: Per Dahlbeck

I nionde avsnittet av podden ”Barns delaktighet och utforskande” får vi möta ett av Malmös kommunalråd, Stefana Hoti, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor. I podden får vi ta del av Stefanas visioner som bland annat innefattar att de yngsta medborgarna i vår stad måste bjudas in till delaktighet och deltagande när det gäller formandet av…

"Ge eleverna underlag för att göra ett underbyggt val"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Som samhällslärare på S:t Petri skola försöker Ludvig Torell göra politik begriplig och intressant för sina elever. Men hur kan man diskutera laddade och känsliga ämnen i skolan? I det här avsnittet av Podagog Malmö berättar samhällsläraren Ludvig Torell på S:t Petri skola om hur han undervisar om politik för sina elever. I inledningen av…

"Värdegrunden skapar vi tillsammans"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Gustavo Nazar är barnrättsstrateg och utvecklingssamordnare för Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö, och inte minst samordnare för grundskolefotboll mot rasismer. Det sistnämnda arbetet tilldelades hösten 2021 priset Social Impact awards av fotbollsorganisationen European Club association. Priset ges för ett långsiktigt och konsekvent socialt hållbarhetsarbete, som elever, pedagoger och skolledare giort tillsammans på skolorna….

"Relationen till barnen det viktigaste"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

För förskolläraren Lina Karlström är den relationella pedagogiken central – och det var bland annat för sitt bemötande av barnen på uteförskolan Stock och sten i Pildammsparken som hon tilldelades Malmö pedagogpris. Hon utgår ifrån det som pedagogikprofessorn Sven Persson kallar de tre stöden; det emotionella, det kognitiva och det sociala stödet. Här kan du…

"Måste börja jobba med matematik på riktigt"

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Podagog Malmö är tillbaka! Första gästen i Pedagog Malmös studio är Angelica Ioseinov, speciallärare i matematik på Munkhätteskolan, och vinnare av Malmö pedagogpris i kategori grundskola 2021. Hör henne berätta om sin resa, från att själv ha haft matteångest till att arbeta som matematiklärare. Här kan du lyssna på hela podden: Här följer en transkription…

Barns delaktighet och utforskande; Podd 3

Publicerat: Skribent: Per Dahlbeck

Del tre av podden BDU handlar om estetik och att uttrycka sig estetiskt och balansen mellan enkelhet och komplexitet. Karin Wiknerts och Ulrika Glaser från Kreativt lärcentrum pratar om estetik utifrån sitt kapitel Rummets retorik i en kommande antologi. Under två och halvt år har de i möten med förskolebarn skapat rum för rörelse och…

Bokpratarna - ett samarbetsprojekt mellan skolor

Publicerat: Skribent: Maria Schedvin

Projektet Bokpratarna kom till genom att skolbibliotekarier på tre skolor ville samarbeta och ge goda läsare en extra utmaning och stimulans. Tankar och visioner växte fram under planeringsmöten och vi som skolbibliotekarier på Fridhemsskolan (Åsa Gyllin), Möllevångsskolan (Elin Hafström) och Rosengårdsskolan (Elisabet Niskakari) var eniga om att vi ville utmana oss själva och prova ett…

MIK-nyhetsbrevet vecka 50: Söktrender, kreativt berättande, mängder av lärresurser och memifierad dubbelgångare

Publicerat: Skribent: Ola Nilsson

Så här mitt i betyg- och bedömningstider kommer så ett nytt nyhetsbrev, förra veckans utgick av diverse anledningar. Söktrender i Sverige 2019 I slutet av varje år brukar Google presentera årets trendande sökträffar. Vad googlar egentligen svenskar på? Kanske går det att också att genomföra det här lite som ett nutidstest/quiz med eleverna. Låt de…

Lyssna: Jim Cummins på Pedagog Malmö Live

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar Jim Cummins, professor i språkvetenskap, vad lärare kan göra för att hjälpa flerspråkiga elever att lyckas. Lyssna på hans föredrag på Pedagog Malmö Live i sin helhet här!

Podagog Malmö - Barnens konst fick plats bland de vuxnas verk

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Det finns inga gränser för en femårings skapande förmåga. En grupp barn på Dekanens förskola har under hela läsåret arbetat med att först lära sig vad konst är, för att sedan skapa sina egna verk. Podagog Malmö har hälsat på. Femårsgruppen på Dekanens förskola hår gått från att göra skulpturer av återbruksmaterial, till att sy…

Podagog Malmö - En rektors utmaningar och möjligheter

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Hur kan rektorn samtidigt vara visionär men ändå ha kontakt med verkligheten? Och hur skapar rektorn ett medägarskap hos medarbetarna för att tillsammans ta ansvar för skolans vision? I det här avsnittet av Podagog Malmö träffar vi Claes Jeppsson, rektorscoach på Pedagogisk Inspiration Malmö. Forskning visar att näst efter kvaliteten på undervisningen i klassrummet är det…