Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Vägen till en bättre sexualundervisning

En enkät bland pedagogerna på grundsärskolan i Oxie visade på kunskapsluckor och behov av ny kunskap kring sex- och samlevnadsundervisningen. En sex- och samlevnadsundervisning på grundsärskolan som inte bara utgår från problemformuleringar utan lika mycket handlar om till exempel social interaktion och som är anpassad efter elevens behov. Så såg behoven ut när Marty Repka,…

Lexia Provias logotyp.

Publicerat:

JUCK - att samtala om normer

För någon vecka sedan arrangerades en Mötesplats på temat Normer – värden – val. Vi var ca 80 personer, lärare från både gymnasiet och grundskolan, elever från högstadiet och gymnasiet samt personal från kultur- och grundskoleförvaltningarna. Kvällen inleddes med att vi såg dansföreställningen JUCK. Fyra kvinnliga dansare bjöd på en timmes dans iklädda vita skjortor,…

Cirkeldiagram uppdelat i 80 och 20 procent.

Publicerat:

Minskade fördomar kring sexuell hälsa och samlevnad

Projektet Sexuell hälsa och samlevnad, SoS, startade för fem år sedan för att att öka elevernas kunskaper i ämnet. Förhoppningen är att minska fördomar och myter kring sexuell hälsa och samlevnad. Sexuell hälsa och samlevnad, SoS, är ett projekt för lärare på Svenska för invandrare, Sfi, och elever på Komvux Malmö Södervärn, i samarbete med Sociala…

placeholder bild

Publicerat:

Programmet för Pedagog Malmö Live! 2016 #PML16

Studiedagen Pedagog Malmö Live! bjuder på ett fullmatat program och riktar sig till skolans alla förvaltningar och förskolan. I år bjuder dagen på 112 olika föreläsningar och workshops att välja mellan. Över 180 föreläsare kommer att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Studiedagen arrangeras på fyra olika skolor. Den 18 augusti kl 16 öppnas biljettbokningen…

placeholder bild