Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Hoppas på återvändande lärare

I veckans Skicka vidare svarar Anna Ericsson, rektor på Geijerskolan, på och siar om frågor som HR-chefen Kim Nybble är nyfiken på. Anna ingår i dagsläget i Grundskoleförvaltningens kompetensförsörjningskampanjsatsning som pågår för fullt i Malmö stad. I Malmö är andelen legitimerade lärare knappt 85% vilket ligger i linje med nationella siffror. Vad kan vi (Malmö…

Publicerat:

"Vi har så många kompetenta medarbetare"

I veckans Skicka vidare svarar Kim Nybble, HR-chef för grundskoleförvaltningen i Malmö stad,  på Anders Malmquists frågor om medarbetarnas motivation. I medarbetarenkäten 2016 hade grundskoleförvaltningen högt resultat på medarbetarnas motivation. Vad tror du det beror på? – Att vi har så många kompetenta och motiverade medarbetare i vår förvaltning och som vill bidra i arbetet med…

Publicerat:

"Tror inte att lösningen är detaljreglering"

I veckans Skicka vidare har Malmö stads grundskoledirektör Anders Malmquist svarat på Stefan Fornestedts frågor om håltimmar i skolan. Regeringen har tagit fram ett förslag om att förbjuda håltimmar i den svenska skolan. Anledningen är en Sifo-undersökning från 2016 som visar hög elevfrånvaro i skolan. ”Håltimmar är ett otyg. Det blir svårare att hålla ordning…

Publicerat:

"Vi behöver varandra för att lyckas"

I veckans Skicka vidare är det Stefan Fornestedt, specialpedagog på Ängsdals skola som svarar på Johan Ågrens fråga från förra veckan. Hur jobbar du med det sociala samspelet med elever i din roll som specialpedagog? – I alla möten med elever är det relationen som är grunden. Man måste skapa ett tillåtande arbetsklimat i helklass…

Publicerat:

Visioner och utmaningar som förste fritidspedagog

Fredrik Magnusson är sedan höstterminen ny på Bergaskolan – och det i en roll som förste fritidspedagog. I veckans “Skicka vidare” svarar han på Marie Svenssons frågor om hur han ser på visioner och utmaningar som rör uppdraget. Vilka visioner har du som förste fritidspedagog? Det är viktigt att skapa en likvärdig och kvalitativ fritidshemsverksamhet…

Publicerat:

"Ge varje matematikuppgift tid"

I veckans skicka vidare är det Marie Svensson, specialpedagog med inriktning matematik på Bergaskolan, som svarar på Anette Malmborgs frågor om ”huret” i matematik. Vilka svårigheter är vanligast bland elever i ämnet matematik? – Bland de yngre eleverna är det vanligt att de har svårigheter med positionssystemet medan äldre eleverna kan ha svårigheter vad gäller…

Publicerat:

"Eleven får det stöd den är i behov av"

Anette Malmborg, lärare på Glasbruksskolan, svarar på Sandra Mannsdorffs Skicka vidare-frågor om särskilda undervisningsgrupper. Hur beskriver du syftet med särskild undervisningsgrupp? – Syftet med särskild undervisningsgrupp är att se till att eleven får det stödbehov den är i behov av genom olika pedagogiska metoder, hjälpmedel och av vuxentäthet för att få utvecklas i en skolmiljö. Att…