Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Bildstöd för att stötta elevers språkinlärning

Sandra Mannsdorff, förstelärare på Blankebäcksskolan, svarar på Sandra Svenssons ”skicka vidare”-fråga om hur de arbetar språkutvecklande. Hur arbetar ni språkutvecklande på Blankebäck kopplat till svenska som andraspråk-undervisningen? – En stor del av sva-undervisningen sker inom klassens ram. Utöver det arbetar vi medvetet med språk i alla ämnen. Detta kräver en kompetens hos alla lärare på…

Publicerat:

Inkludering med hjälp av flexibel klass

Den här veckan är det Sandra Svensson, förstelärare på Augustenborgsskolan, som svarar på  “skicka vidare” frågan från Elin Strömgren, om vad det innebär att jobba i en flexibel klass. Vad innebär flexibel klass? – Vi har omorganiserat arbetet med elever i behov av särskilt stöd och flexibel klass är en del av den nya organisationen. Hos…

Publicerat:

Att tidigt lära barn om deras lärande

Den här veckan är det Elin Strömgren, lärare på Rosenholmsskolan, som svarar på  “skicka vidare” fråga från Maria Johansson, om att använda BFL (Bedömning för lärande) redan i de tidigare skolåldrarna. Vilka är de största vinsterna med att använda BFL i i de tidigare skolåren? – Jag skulle säga att det är stora vinster att använda…

Publicerat:

Våga vänta in eleverna

Hur arbetar du för att få med alla elever på tåget så att alla blir sedda och kan arbeta på sin nivå? Maria Johansson, speciallärare på Rosengårdsskolan svarar på veckans skicka vidare- fråga som Rolf Palmblad ställer. Maria arbetar med elever i årskurs 1-3 som har behov att stöttning vad gäller deras språk/skriv- och läsutveckling….

Publicerat:

Att ständigt utvärdera sin undervisning

Den här veckan är det Rolf Palmblad, lärare på Mellanhedsskolan, som svarar på Therese Anderssons “skicka vidare” fråga om regelbunden utvärdering av undervisningen. Rolf är ny på skolan sedan höstterminens början och undervisar en årskurs fem i Matte/No och Sv/So. Utvärderar du din undervisning regelbundet och i så fall hur? – Jag utvärderar min undervisning…

Publicerat:

"Vinsterna med att byta arbetsplats är att bryta rutiner"

Therese Andersson är lärare i årskurs 4-6 på Sundsbroskolan och är nästa person ut i artikelserien ”Skicka vidare”. Vilka är de största utmaningarna respektive vinsterna med att byta arbetsplats? – De största utmaningarna med att byta arbetsplats är att allt är nytt. Kollegor, elever och ledning men även allt praktiskt som fungerar olika från skola till…

Publicerat:

Årets lärare tror på en tydlig plan

Nu drar Pedagog Malmö i gång en ny artikelserie – Skicka vidare. Varje vecka kommer pedagoger att svara på frågor ställda av sina kollegor. Först ut är Joakim Björkman, lärare på Augustenborgsskolan, som tidigare i år utsågs till Årets lärare av SVTs Lilla Aktuellts tittare. Vilka är dina bästa tips för ett lustfyllt lärande? –…