Publicerat:

"Vi behöver varandra för att lyckas"

I veckans Skicka vidare är det Stefan Fornestedt, specialpedagog på Ängsdals skola som svarar på Johan Ågrens fråga från förra veckan. Hur jobbar du med det sociala samspelet med elever i din roll som specialpedagog? – I alla möten med elever är det relationen som är grunden. Man måste skapa ett tillåtande arbetsklimat i helklass… Läs mer

Publicerat:

Visioner och utmaningar som förste fritidspedagog

Fredrik Magnusson är sedan höstterminen ny på Bergaskolan – och det i en roll som förste fritidspedagog. I veckans “Skicka vidare” svarar han på Marie Svenssons frågor om hur han ser på visioner och utmaningar som rör uppdraget. Vilka visioner har du som förste fritidspedagog? Det är viktigt att skapa en likvärdig och kvalitativ fritidshemsverksamhet… Läs mer

Publicerat:

"Ge varje matematikuppgift tid"

I veckans skicka vidare är det Marie Svensson, specialpedagog med inriktning matematik på Bergaskolan, som svarar på Anette Malmborgs frågor om ”huret” i matematik. Vilka svårigheter är vanligast bland elever i ämnet matematik? – Bland de yngre eleverna är det vanligt att de har svårigheter med positionssystemet medan äldre eleverna kan ha svårigheter vad gäller… Läs mer

Publicerat:

"Eleven får det stöd den är i behov av"

Anette Malmborg, lärare på Glasbruksskolan, svarar på Sandra Mannsdorffs Skicka vidare-frågor om särskilda undervisningsgrupper. Hur beskriver du syftet med särskild undervisningsgrupp? – Syftet med särskild undervisningsgrupp är att se till att eleven får det stödbehov den är i behov av genom olika pedagogiska metoder, hjälpmedel och av vuxentäthet för att få utvecklas i en skolmiljö. Att… Läs mer

Publicerat:

Bildstöd för att stötta elevers språkinlärning

Sandra Mannsdorff, förstelärare på Blankebäcksskolan, svarar på Sandra Svenssons ”skicka vidare”-fråga om hur de arbetar språkutvecklande. Hur arbetar ni språkutvecklande på Blankebäck kopplat till svenska som andraspråk-undervisningen? – En stor del av sva-undervisningen sker inom klassens ram. Utöver det arbetar vi medvetet med språk i alla ämnen. Detta kräver en kompetens hos alla lärare på… Läs mer

Publicerat:

Inkludering med hjälp av flexibel klass

Den här veckan är det Sandra Svensson, förstelärare på Augustenborgsskolan, som svarar på  “skicka vidare” frågan från Elin Strömgren, om vad det innebär att jobba i en flexibel klass. Vad innebär flexibel klass? – Vi har omorganiserat arbetet med elever i behov av särskilt stöd och flexibel klass är en del av den nya organisationen. Hos… Läs mer

Publicerat:

Att tidigt lära barn om deras lärande

Den här veckan är det Elin Strömgren, lärare på Rosenholmsskolan, som svarar på  “skicka vidare” fråga från Maria Johansson, om att använda BFL (Bedömning för lärande) redan i de tidigare skolåldrarna. Vilka är de största vinsterna med att använda BFL i i de tidigare skolåren? – Jag skulle säga att det är stora vinster att använda… Läs mer