Publicerat:

”Alla vuxna har en viktig roll”

Madlen Öberg, lärare i förskoleklassen på Karlshögsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Annika Lindgren. – Varför valde du att utbilda dig till lärare? Vad fick dig att söka in på utbildningen från allra första början? – Jag gillade tanken på att få arbeta med barn och lära ut, därför sökte jag. Mitt uppdrag kom till att bli så mycket mer… Läs mer

Publicerat:

"Kompromissa inte så mycket"

Den här veckan svarar Annika Lindgren, fritidspedagog på Husieskolan, på ”Skicka vidare”-frågorna från Lie Kylborn. – Vad tror du måste göras för att läraryrket ska få en högre status i samhället? – Ta yrket på allvar. Höja lönerna och inte kompromissa så mycket. Det finns få arbetsplatser i samhället där man mer eller mindre tar… Läs mer

Publicerat:

Vill vara mer än "bara en lärare"

Lie Kylborn, idrottslärare på Malmö idrottsgrundskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Anna Syrén. 1. Vilken roll kan du ha i dina elevers personliga utveckling? – Jag vet att jag har en ganska viktig roll i mina elevers personliga utveckling. För mig är det viktigt att vara mer än “en lärare”.  Jag är en vuxen som… Läs mer

Publicerat:

Vill lyfta – och utmana

Anna Syrén, biträdande rektor på Sorgenfriskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Lena Olin Lindblom. 1. Vilken är den största utmaningen för dig som ny i rektorsrollen? Dels är otroligt utmanande att vara ny som chef inom kommunal verksamhet, jag kommer från friskolan Backaskolan. Jag imponeras av strukturen och det är mycket att sätta sig in… Läs mer

Publicerat:

"Viktigt kunna stötta på bästa sätt"

Lena Olin Lindblom, rektor på Backaskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Sara Thenfors Linderoth. Vad är en skolledares viktigaste uppdrag, enligt dig? – Att se till så att personalen mår bra och går till jobbet med glädje. Detta för att kunna stötta eleverna på bästa sätt. Om du hade ett trollspö – vad skulle du förbättra… Läs mer

Publicerat:

Vill ge eleverna rötter och vingar

Lisa Naucler, lärare på Kastanjeskolan, svarar på Johanna Kratzers ”Skicka vidare”-frågor. 1. Vad tänker du är de viktigaste färdigheterna du vill ge dina elever när de går vidare i livet? – Rötter och vingar. Rötter så att de är grundade, har trygghet, en kunskapsbas. Vingar; tro på sig själva, att våga testa nya idéer. 2.… Läs mer