Gå direkt till innehållet
placeholder bild

Publicerat:

Receptet på ett lyckat projekt

Under mitt år på Mediegymnasiet fick jag möjlighet att ta del av hur eleverna och lärarna arbetar i projekt. Mediegymnasiet strävar efter en helhetssyn i utbildningarna och av den anledningen arbetas det i projekt och tema. Projekt eller tematiskt arbete innebär att man arbetar med kunskapsinnehållet och lärprocesserna utifrån större helheter än de enskilda kurserna. Jag såg…

Publicerat:

Vad är en bra barnbok?

  I höst har Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI) ”lånat” Pedagog Malmös eminente bloggare Ulf Malmqvist för att hålla två seminarier om böcker för små barn, 1-5 år. Ulf är barnbokslektör vid Bibliotekstjänst sedan 30 år tillbaka och har en gedigen kunskap och överblick över svensk barnboksutgivning. I sitt arbete som förskollärare på Klövervallens förskola…

placeholder bild

Publicerat:

Varsågod och ta en bok!

Igår kväll skickade jag ut den stora gallringslistan till alla kommunala skolbibliotek i Malmö via PedNet. Skolorna har nu ca 10 dagar på sig att ”tinga” vilka böcker de vill ha för sina biblioteks räkning. Böckerna körs ut till skolorna senare under nästa vår och skolorna står själva för fraktkostnaden. Anledningen till att vi inte…

placeholder bild

Publicerat:

Jag drömmer om Excel

De senaste veckorna har jag haft ett ständigt listutbyte med systembibliotekarie David Norgren på CPI. Innan helgen förra veckan skickade han en härlig Excelfil med ca 6 500 rader. Listan innehöll alla dubbletter på de tre skolorna och nu var det bara för mig att sätta igång och gå igenom alla dessa 6 500 rader. Min uppgift…

placeholder bild

Publicerat:

Bevarande- och gallringspolicy

Skolledningen på Nya Malmö latin har nu antagit följande policydokument: ”Bevarande- och gallringspolicy gällande biblioteksbestånden på Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och Malmö latinskola.” Detta är en tillfällig bevarande- och gallringspolicy som endast är aktuell och applicerbar vid sammanslagningen av de tre biblioteken. När man sedan står inför uppbyggnaden av biblioteket på Nya latin, så måste en…

placeholder bild

Publicerat:

När satte du upp ett mål senast?

För några veckor sedan blev jag tillfrågad av Görel Reimer, bibliotekarie på CPI om jag kunde hålla ett kort föredrag om hur jag jobbar som bibliotekarie. Detta lilla anförande ska jag hålla i morgon inom ramen för kursen: ”Bibliotek skapas inte – de växer fram”. Och hur ska jag nu kunna berätta om detta komplexa…

placeholder bild

Publicerat:

Rummet och pedagogiken måste samspela

I november förra året besökte jag, Maria Göransson och Berit Wijk Tegenrot Ørestads gymnasium. Skolan ligger i Ørestad och är skapad av den omtalade arkitektbyrån 3XN. Gymnasiet är ritat utifrån arkitektbyråns övertygelse om att arkitektur skapar beteenden och att öppna flexibla rum som tillåter en högre grad av interaktion ger en bättre lär- och arbetsmiljö. Byggnaden…

placeholder bild

Publicerat:

Ett tillgängligt och framgångsrikt bibliotek

Onsdagen den 26 september samlades referensgruppen på Utbildningsförvaltningen. Som nämnts tidigare var syftet med dagen att ringa in mediebehoven (på biblioteket) för Nya Malmö latinskolas elever och personal. Efter en kort presentation av mig och workshopledarna: Maria Göransson och Clara Lindberg fick deltagarna i referensgruppen presentera sig genom att berätta var de jobbar med och…