placeholder bild

Publicerat:

Kollegialt lärande ger ökad likvärdighet för Malmös elever och studenter

Likvärdig utbildning är en del av skolans värdegrund. Med likvärdighet avses att alla elever oavsett social bakgrund, ekonomiska förutsättningar och var man går i skola ska ges samma möjligheter att uppnå skolans kunskapsmål. Skolan ska vara en fundamental plats i samhället som skapar jämlikhet i livschanser för alla våra elever och studenter. En plats där varje… Läs mer

Publicerat:

Övergången högstadiet-gymnasiet i matematik

Den 3/3 hade alla gymnasielärare i matematik en gemensam studiedag. En av workshoparna, med cirka fyrtio deltagare, handlade om övergången mellan högstadiet och gymnasiet i ämnet matematik och hur vi kan skapa en röd tråd för eleverna över stadierna. Jag (Marie Sjöblom från Pedagogisk Inspiration Malmö) berättade om ett skolutvecklingsprojekt i vilket tre högstadielärare och… Läs mer

Publicerat:

Fåtal platser kvar på våra workshops!

Det finns ett fåtal platser kvar på våra workshops! Är du intresserad så boka snabbt innan det blir fullt! Vi erbjuder två workshops som är öppna för samtliga lärare inom Grundskoleförvaltningen. Workshop 1: Den 26 mars handlar workshopen om Elevledda IUP-samtal, formativ bedömning och matriser. Deltagarna får möjlighet att arbeta aktivt med att skapa matriser… Läs mer

Publicerat:

Lärare som ledare!

Äntligen är vi igång med pilotprojektet Lärare som ledare! Arbetsnamnet på pilotprojektet var länge Introduktionsprogram för lärare som är i början av sin yrkeskarriär och/eller har ny anställning i Malmö Stad men det var lika långt och krångligt som en hoptrasslad fiskelina. Grundtanken med pilotprojektet är att öka likvärdigheten genom att stärka och utmana lärare att i sin yrkesroll… Läs mer

Publicerat:

Att tänka nytt tillsammans

Att arbeta på skolbibliotek är fantastiskt roligt! Men då och då suger det till i magtrakten i att få diskutera läsfrämjande metoder, informationssökning och källkritikstänk med andra skolbibliotekarier. Därför kommer några extra sugna skolbibliotekarier ses under våren och diskutera skolbiblioteksutveckling med koppling till forskning och aktuella texter. I vår ligger vårt fokus på MIK, Medie… Läs mer

Publicerat:

Språkgrupper varje dag

Före sportlovet inventerade vi ettornas läsförmåga. Utifrån det, delade vi in barnen i tre språkgrupper.  Grupp 3, de barn som kommit igång ordentligt med både läsning och skrivning (23 barn) , skulle få jobba vidare med mer innehållsrika texter. Grupp 2, de barn som nyss knäckt läskoden eller var på god väg (20 barn), skulle… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Skolbiblioteket och läslyktan bidrar till att höja elevernas resultat på Sandbackaskolan i Kungälv

Sandbackaskolan i Kungälv är ingen märkvärdig skola, men den är unik! Den är unik eftersom den är en av få skolor i landet där pojkar och flickor har lika höga studieresultat. Elevernas resultat ligger dessutom över riksgenomsnittet. Och då undrar vi ju såklart vad det är som de gör så rätt i Kungälv. Sandbackaskolan är… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Sandbackaskolan i Kungälv har knäckt koden

I augusti 2014 sände UR den omdiskuterade programserien “Världens bästa skitskola”. Isabella Grybe och Natanael Derwinger undersökte i fyra program vad som orsakat krisen i den svenska skolan, och vem som bär ansvaret för dagens dåliga skolresultat. I första programmet “I spåren av kommunaliseringen” får vi bland annat möta rektorerna på Sandbackaskolan i Kungälv. Sandbackaskolan… Läs mer