Gå direkt till innehållet
Tecknad elev som ligger över bänk.

Publicerat:

Kan vi använda skolan som hot för att få en ökad motivation?

”Riskerar man att få underkänt på högstadiet så ska man få ytterligare fyra till fem veckors extra undervisning under sommaren. Jag tror att det kommer att vara en stark drivkraft till att få godkänt i alla ämnen, eftersom man då får sitt sommarlov, vilket jag tror många längtar efter.”   Orden är finansministern Anders Borgs…

Maria Schedvin läser för två elever.

Publicerat:

Lgr11 i skolbiblioteket

Det är först när någon börjar laga mat, som ett kök blir ett kök. Innan dess är det bara ett rum, vilket som helst. Vem det är som tillagar maten har också betydelse för hur slutresultatet blir. När jag lagar Korv Stroganoff blir den ganska tråkig, när min man gör den blir den lite piffigare,…

Publicerat:

Malmölärare arbetar med ny lärplattform för lågutbildade

Webbplatsen ”Hej svenska!” är ett interaktivt stöd för svenskinlärning och innehåller språkträning för analfabeter och lågutbildade. – Det är en speciell målgrupp som kräver speciell pedagogik. Vårt långsiktiga mål är att förkorta deras väg in i arbetslivet och möjliggöra ett deltagande i samhällslivet, säger Annika Hansen, Gisela Ståle och Dan Collin, Sfi-lärare på Komvux Malmö…

Publicerat:

Tidning om entreprenörsskap i skolan

Nordiska ministerådet har tagit fram ett magasin som inspiration för skolor som vill arbeta med entreprenörskap. – Det är relativt få skolor som arbetar men entreprenörskap, men det finns många erfarenheter att ta del av. Magasinet är ingen best-practise-guide, men innehåller exempel på skolor som arbetar strategiskt med entreprenörskap, säger Iben Berg Hougaard, projektchef på…

Elever gör handramsor.

Publicerat:

Framtidsverkstad, elevinflytande och de normbrytande rättigheterna

  Veckan efter sportlovet var det dags för projektet att hålla sin första framtidsverkstad. Under tre dagar träffade vi samtliga 1:or och 2:or samt skolpersonal på en av våra pilotgymnasieskolor för att diskutera normer och makt i samhället och på skolan. Samtliga sessioner avslutades med att låta eleverna fritt diskutera hur de skulle förändra skolan…

placeholder bild

Publicerat:

Skolbibliotekarier i världsklass

Sista veckan i januari var jag och mina kollegor Aleksandra Erlandsson och Görel Reimer i Stockholm för konferensen Framtidens bibliotek 2014 – trender och utveckling. I samband med denna konferens hade vi förmånen att få lyssna på Eric Haraldsson och Rebecca Borg som berättade om sitt arbete på Cetrumskolan i Växjö. Eric och Rebecca är skolbibliotekssamordnare…

Petra S Källberg.

Publicerat:

Färdig kommunlicentiat i pedagogik

Fredagen den 31/1 la Petra Svensson fram sin licentiatavhandling ”Elever med utländsk bakgrund berättar – möjligheter att lära matematik”. Opponent var Professor Marit Johnsen-Höines från Högskolan i Tromsö och Högskolan i Bergen Avhandlingen handlar om hur elever med utländsk bakgrund från socialt utsatta områden ser på sina möjligheter att lära matematik. Ofta i samhället förklaras utländska…

Publicerat:

Krönika, en makrogenre

Gibbons skriver i boken ”Lyft språket lyft lärandet” (s. 89) om skolans basgenrer; berättande texter, beskrivande texter, förklarande och redogörande texter, instruerande texter, argumenterande och diskuterande texter, samt återgivande texter. Det är också dessa texttyper som återkommer i det centrala innehållet i Lgr 11. Men ibland behöver vi använda oss av andra typer av genrer, ex vid skrivande av …