Publicerat:

Skolslöjd på Moderna Museet

Jag heter Jenny Andersen och arbetar som slöjdlärare på Sveaskolan i Malmö. Jag har under våren arbetat med experimentell vävning i slöjden. 35 elever i åk 9 startade sin termin med att besöka Moderna Museets utställning med Hannah Ryggen. Ryggens modernistiska och politiska vävar skapade många frågor och tankar hos femtonåringarna som de sedan fick formulera och… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Hållbarhetshus i miniformat på Örtagårdsskolan

För årskurs 6 på Örtagårdsskolan har det varit ett hållbart läsår. Genom en tydlig ämnesövergripande undervisning, har eleverna slipat sina förmågor vad gäller reflektion om och analys av hållbarhetsutmaningar. – All undervisning, vilket ämne det än handlar om, ska skapa förståelse för hur vårt samhälle fungerar ur ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv. Det som eleverna… Läs mer

Publicerat:

Flykten - ett vidunderligt läsprojekt våren 2016

Ett läsprojekt på Möllevångsskolan med elever i förskoleklass och år 1 i samarbete med Mediateket. Läsprojektet har finansierats med pengar från Statens Kulturråd. Vi som har arbetat med projektet är förskolelärare, fritidspedagoger, lärare, vaktmästare, barnskötare, bibliotekarie och vikarier som alla är mycket engagerade i barnens läsglädje! Boken “Flykten” är skriven och illustrerad av Mia Hellquist Forss. Om… Läs mer

Publicerat:

Språk i olika färger och former under förskolornas språkvecka

Tusentals förskolebarn, en förvaltningsövergripande språkvecka och kommunikation i alla dess färger och former. När förskolornas språkvecka gick av stapeln för tredje året i rad var det med upplevelser, Malmös mångfald och estetiken som ledstjärna. Kulturinstitutioner som parker öppnade upp för 250 förskolor att uppleva, språka och mötas. – Vi hoppas att språkveckan ger förskolorna upplevelser… Läs mer

Publicerat:

Ska ni se film?

På urskola.se hittar du inspirerande, grymma, roliga och lärorika filmer för undervisning, flippning och kollegiala samtal. Klicka på de olika flikarna uppe i listen och botanisera. Glöm inte fundera på elever med funktionsnedsättningar och/eller annat modersmål. Hur ser du till att de får samma chans som alla andra att tillgodogöra sig filmen? Svårt? Fråga eleverna! (Eller kika på fusklappen… Läs mer

Publicerat:

InnoCarnival för hållbar utveckling och kreativa lösningar

Ämnesövergripande och tävlingsmoment är den röda tråden i undervisningen för eleverna i årskurs 7 på Apelgårdsskolan. Genom uppdrag från Stadsbyggnadskontoret och deltagande i InnoCarnival Skåne 2016 utvecklar eleverna genreskrivning, samarbete, kreativa lösningar, lär sig om hållbar utveckling och att hålla föredrag. Den 20 -21 maj tävlar de på Malmö Live för en plats bland de… Läs mer

Publicerat:

Snart är det InnoCarnival...

Efter förberedelser sedan ett drygt halvår tillbaka är det dags om en vecka för InnoCarnival 2016 på Malmö Live. För oss på Apelgårdsskolan startade det i september med en Index-utbildning för lärare, där vi fick en grundlig genomgång av Design to Improve Life Education. Vi fick ett antal olika uppdrag att välja bland och när… Läs mer