Gå direkt till innehållet

Språkutvecklande SO- och NO-undervisning i en bokcirkel för kollegialt lärande

Publicerat: Skribent: Julia Gullstrand

I februari drog vi, Johanna Florin och Julia Gullstrand, utvecklingssekreterare på PDM:s språksektion, igång en bokcirkel utifrån två böcker om språkutvecklande SO- och NO-undervisning. Det känns både spännande och utmanande, särskilt eftersom vi vill få in så mycket innehåll som möjligt inom ramen för det digitala formatet! Under vårterminens fyra träffar får deltagarna möjlighet att utbyta…

Hur fungerar undervisning av nyanlända elever och individuella studieplaner på distans?

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Att vara ny eller relativt ny i ett land, ett skolsystem och i ett språk och därtill hamna i distansundervisning är inte helt önskvärt. En vägvisare för lärarna som undervisar nyanlända elever och för eleven själv är ISP, den individuella studieplanen som sedan 2018 är obligatorisk att upprätta för alla nyanlända elever på högstadiet. ISP…

Ett mjukare Malmö lyfter frågor om bemötande

Publicerat: Skribent: Malin Malmberg

Arbetar du med elever i åk 5 på någon av Malmös skolor? Tycker du, precis som jag, att det kan vara klurigt att prata med eleverna om vad som händer på nätet? Du kanske inte heller riktigt vet hur du kan stötta dina elever i att navigera i en digital värld, må bra och stärka…

Hon vill utmana alla elever

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Hur kan man organisera undervisningen så att alla elever kan lära sig på sina villkor? Linn Hörnfalk, mellanstadielärare i svenska, SO och engelska på Mellanhedsskolan, menar att en differentierad undervisning kan vara ett steg på vägen mot att stimulera alla elever, oavsett kunskapsnivå. Linn Hörnfalks nya uppdrag är att utveckla den differentierade undervisningen och de…

Staden som lärplats - att använda sig av historiska platser

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

I flera blogginlägg på Pedagog Malmö (Staden som lärplats – …) har jag propagerat för utomhuspedagogik, att använda andra platser än klassrummet som aktiva lärmiljöer. Ibland används begreppet udeskole/uteskole istället för utomhuspedagogik, men innebörden i begreppen är densamma i de skandinaviska länderna. En vanlig missuppfattning är att det handlar om att endast arbeta utomhus. Om…

Bygger broar för ökad kunskap

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Med strukturerna i kooperativt lärande skapar Sophia Oderup och Moa Danielsson mer fokus och arbetsro i klassrummen på Lindängeskolans högstadium. Att de två undervisar och planerar många arbetsområden tillsammans i skolans tvålärarsystem är en stor fördel. – Det är två par ögon hela tiden. Med alla de behov som finns i klassrummen så är det…

Svåra och viktiga samtal efter koranbränning

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

SO-läraren Sarah Hederstierna har de senaste veckorna fått lägga planerade lektioner på hyllan för diskussionerna som följde efter koranbränningen alldeles i närheten av skolan. Hur tar man upp svåra och laddade ämnen i undervisningen? Den högerextrema danske politikern Rasmus Paludan stoppades från att resa över Öresundsbron för att bränna koranen i Malmö. Men efter att…

Staden som lärplats - exteriörer och interiörer

Publicerat: Skribent: Eva Hörnblad

Vad tänker du på när jag säger utomhuspedagogik? Många lärare tänker att det är något som NO-lärarna eller mattelärarna sysslar med, något som är så där lite utanför den ordinarie undervisningen. Det kan vara så mycket mer, till exempel att använda sig av byggnader som källor. Det är inte helt lätt att hitta en definition…

Flexibel möblering för samspel i klassrummet

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

Ett klassrum som snabbt kan möbleras om efter behov, där man skapar olika rum i rummet med bland annat smågrupper av bänkar eller en avskärmad ostörd plats. Det är lågstadieläraren Maria Simbotins recept för en miljö där eleverna kan samtala och stödja varandra. – Det ska finnas en variation, en flexibilitet och delaktighet och de…