Gå direkt till innehållet

Delad läsning som väcker känslor

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Lässtimulerande och språkutvecklande arbete för delaktighet och inkludering är namnet på ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och Malmö universitet som pågick under hösten 2021 och våren 2022. I projektet deltog elever i läsecirklar tillsammans med forskare, bibliotekarier och lärare. Syftet med projektet var att pröva och utforma läsfrämjande metoder inspirerade av ”Shared Reading”. Den litteratur-…

Hon lotsar till läsning

Publicerat: Skribent: Fredrik Thunberg

När Eva Berkström strax efter att hon gått i pension fick chansen att återvända till skolan tvekade hon inte. Som läsgruppsledare i Malmö stads satsning på seniora medarbetare ska hon medverka till att öka de yngre elevernas läsförmåga och läsförståelse. Tolv timmar i veckan stöttar Eva Berkström tredjeklassare med läsinlärning och läsförståelse. Undervisningen sker på…

Språkliga uttrycksformer i fritidshemmet

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Under hela förra läsåret jobbade jag och fritidshemsutvecklare Jörgen Ekberg först fram en förstudie för att synliggöra behovet av att lyfta dels nyanlända elevers speciella ställning i fritidshemmet, så som i Malmö Stads egna framtagna riktlinjer och nationella, lagstadgade formuleringar, vilka är högaktuella just nu med ukrainska nyanlända elever i våra fritidshem. Utöver specifikt nyanlända…

Nu tar vi emot nyanlända elever från Ukraina!

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Nu får vi alla förhålla oss till det fakta att det är krig i Europa igen och vi som jobbar med grundskola i Malmö rustar för att vi ska ta emot i folkmun flyktningar från Ukraina. Tänkte därmed att vi kanske ska uppdatera skoldefinitionen ”nyanlända elever”, vilket den ankommande eleven blir vid inskrivningen i det…

Nytt på Malmö delar - av pedagoger för pedagoger!

Publicerat: Skribent: Annika Nilsson

Vi tar tillfället i akt att presentera nytt material som just är upplagt på Malmö delar från Malmös pedagoger. Ämnena varierar mellan identitetsporträtt, filmhandledning, bokcirklar och motiverande samtal. Dessutom lyfter vi upp ett smörgåsbord av filmer kring historiska händelser i Europa som kan skapa en bakgrund till både var vi är nu och vad som…

Litteratur på hjärnan del 1

Publicerat: Föreläsare: Björn Westerström

I föreläsningen visar Björn Westerström hur han genom att ta kognitionsvetenskap i beaktande kan öka ungdomars förmåga att ta sig an litteraturens klassiker. Björn är lärare i svenska, historia och religionskunskap och arbetar som samordnare i arbetet mot antisemitism i Malmö. (Föreläsningen textas inom kort.)

Lästävling gav vinster på flera plan

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Klass 4 på Hindby Dibber skola vann nyligen den rikstäckande tävlingen Den stora läsutmaningen. Utöver vinsten i form av en skolresa så vann klassen dessutom ökad läsvana, sänkt motstånd mot faktatunga texter, stärkt gemenskap och ökat självförtroende. Det var i januari som det meddelades vilken fjärdeklass som vunnit Den stora läsutmaningen, en tävling arrangerad av…

Genrepedagogikens framsteg i ämnesövergripande arbetssätt

Publicerat: Föreläsare: Alisa Fast, Martin Karlsson

I föreläsningen beskrivs ett ämnesövergripande arbetssätt där genrepedagogiken är i fokus. (Föreläsningen kommer att textas inom kort)

Alisa är förstelärare och driver utvecklingsarbete på Lindängeskolan där bl.a. genre är ett av hennes fokusområden i åk 3-9. Martin är lärare och undervisar i SO-ämnena på mellanstadiet.

Elevers delaktighet i skönlitteraturläsning

Publicerat: Föreläsare: Camilla Lindskoug

Föreläsningen handlar om hur man kan främja elevers motivation och lärande kopplat till skönlitteraturläsning genom att göra eleverna mer delaktiga, vara tydlig och genom och att möta dem på rätt nivå. Föreläsningen ger konkreta tips på hur du kan differentiera din undervisning kopplat till läsning och läsförståelse.

Camilla är lärare i svenska och engelska, samt förstelärare med inriktning språkutveckling på Pauliskolan i Malmö.

Att skapa strukturer för språkutvecklande arbetssätt

Publicerat: Föreläsare: Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson presenterar några stöttepelare som Heleneholms gymnasium byggt in i sin organisation och undervisning för att säkerställa att de arbetar språkutvecklande i alla ämnen.

Magnus är förstelärare på Heleneholms gymnasium med inriktning på språkutvecklande arbetssätt och har fungerat som projektledare i arbetet att implementera modellen Intensivsvenska på skolan.

Språket erövras med digital kompetens

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Nydalaskolan har i snart två år drivit projektet IT & språkstöd. Det riktas till nyanlända elever som behöver extra stöd i just de två områdena. – Grundtanken är att ökad kompetens inom digital teknik hjälper eleverna att tillgodogöra sig det svenska språket, förklarar Kamila Edin och Zinab Taki som driver projektet. I ett av de…

Vilka lässtrategier fungerar i naturvetenskapliga ämnen för elever med svenska som andraspråk?

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

Lärare på Pauliskolan upplevde att många elever hade svårt att läsa och och ta till sig innehållet i läromedlen i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. Nu har resultaten från deras forsknings- och utvecklingsprojekt publicerats i syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens och du hittar texten i temabloggen Lärdomar från Malmö. För att undersöka om upplevelsen att många…