Gå direkt till innehållet

Språkliga uttrycksformer i fritidshemmet

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Under hela förra läsåret jobbade jag och fritidshemsutvecklare Jörgen Ekberg först fram en förstudie för att synliggöra behovet av att lyfta dels nyanlända elevers speciella ställning i fritidshemmet, så som i Malmö Stads egna framtagna riktlinjer och nationella, lagstadgade formuleringar, vilka är högaktuella just nu med ukrainska nyanlända elever i våra fritidshem. Utöver specifikt nyanlända…

Nu tar vi emot nyanlända elever från Ukraina!

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Nu får vi alla förhålla oss till det fakta att det är krig i Europa igen och vi som jobbar med grundskola i Malmö rustar för att vi ska ta emot i folkmun flyktningar från Ukraina. Tänkte därmed att vi kanske ska uppdatera skoldefinitionen ”nyanlända elever”, vilket den ankommande eleven blir vid inskrivningen i det…

Nytt på Malmö delar - av pedagoger för pedagoger!

Publicerat: Skribent: Annika Nilsson

Vi tar tillfället i akt att presentera nytt material som just är upplagt på Malmö delar från Malmös pedagoger. Ämnena varierar mellan identitetsporträtt, filmhandledning, bokcirklar och motiverande samtal. Dessutom lyfter vi upp ett smörgåsbord av filmer kring historiska händelser i Europa som kan skapa en bakgrund till både var vi är nu och vad som…

Litteratur på hjärnan del 1

Publicerat: Föreläsare: Björn Westerström

I föreläsningen visar Björn Westerström hur han genom att ta kognitionsvetenskap i beaktande kan öka ungdomars förmåga att ta sig an litteraturens klassiker. Björn är lärare i svenska, historia och religionskunskap och arbetar som samordnare i arbetet mot antisemitism i Malmö. (Föreläsningen textas inom kort.)

Lästävling gav vinster på flera plan

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Klass 4 på Hindby Dibber skola vann nyligen den rikstäckande tävlingen Den stora läsutmaningen. Utöver vinsten i form av en skolresa så vann klassen dessutom ökad läsvana, sänkt motstånd mot faktatunga texter, stärkt gemenskap och ökat självförtroende. Det var i januari som det meddelades vilken fjärdeklass som vunnit Den stora läsutmaningen, en tävling arrangerad av…

Genrepedagogikens framsteg i ämnesövergripande arbetssätt

Publicerat: Föreläsare: Alisa Fast, Martin Karlsson

I föreläsningen beskrivs ett ämnesövergripande arbetssätt där genrepedagogiken är i fokus. (Föreläsningen kommer att textas inom kort)

Alisa är förstelärare och driver utvecklingsarbete på Lindängeskolan där bl.a. genre är ett av hennes fokusområden i åk 3-9. Martin är lärare och undervisar i SO-ämnena på mellanstadiet.

Elevers delaktighet i skönlitteraturläsning

Publicerat: Föreläsare: Camilla Lindskoug

Föreläsningen handlar om hur man kan främja elevers motivation och lärande kopplat till skönlitteraturläsning genom att göra eleverna mer delaktiga, vara tydlig och genom och att möta dem på rätt nivå. Föreläsningen ger konkreta tips på hur du kan differentiera din undervisning kopplat till läsning och läsförståelse.

Camilla är lärare i svenska och engelska, samt förstelärare med inriktning språkutveckling på Pauliskolan i Malmö.

Att skapa strukturer för språkutvecklande arbetssätt

Publicerat: Föreläsare: Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson presenterar några stöttepelare som Heleneholms gymnasium byggt in i sin organisation och undervisning för att säkerställa att de arbetar språkutvecklande i alla ämnen.

Magnus är förstelärare på Heleneholms gymnasium med inriktning på språkutvecklande arbetssätt och har fungerat som projektledare i arbetet att implementera modellen Intensivsvenska på skolan.

Språket erövras med digital kompetens

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Nydalaskolan har i snart två år drivit projektet IT & språkstöd. Det riktas till nyanlända elever som behöver extra stöd i just de två områdena. – Grundtanken är att ökad kompetens inom digital teknik hjälper eleverna att tillgodogöra sig det svenska språket, förklarar Kamila Edin och Zinab Taki som driver projektet. I ett av de…

Vilka lässtrategier fungerar i naturvetenskapliga ämnen för elever med svenska som andraspråk?

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

Lärare på Pauliskolan upplevde att många elever hade svårt att läsa och och ta till sig innehållet i läromedlen i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. Nu har resultaten från deras forsknings- och utvecklingsprojekt publicerats i syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens och du hittar texten i temabloggen Lärdomar från Malmö. För att undersöka om upplevelsen att många…

Högläsning gav självförtroende och förebilder

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Att ge förstaklassare läsande förebilder, och att ge niondeklassare stärkt självförtroende och en läsaridentitet – det var målet med högläsningsprojektet på Oxievångsskolan. Under några veckor läste femtonåringarna högt för sjuåringarna, vilket gav goda effekter i båda årskurserna. Vi backar tiden till innan pandemin bromsade det mesta. Jennie Rosén, lärare i svenska och religionskunskap på Oxievångsskolans…

Informationssökning för vuxna elever i svenska som andraspråk

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

Sammanfattning: Denna artikel beskriver hur lärare, bibliotekarier och specialpedagog på Komvux Malmö arbetat tillsammans med forskare och vetenskaplig utvecklingsledare för utveckla metoder och kunnande om undervisning i informationssökning för vuxna elever som vistats relativt kort tid i Sverige och läser svenska som andra- språk på grundläggande nivå. Resultaten pekar mot att det är givande att…