Gå direkt till innehållet

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 3)

Publicerat: Skribent: Ulrika Wirgin

Året var 1981 och jag skulle fylla åtta år och börja andra klass i den lilla, i alla fall på ytan, homogena byn ett par mil norr om Malmö. Vi var 24 svenska barn i klassen, men på uppropsdagen var vi plötsligt 25. Marcel hade tillkommit. Han var pojken med det brunlockiga håret, de snälla…

Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 2)

Publicerat: Skribent: Nina Svensson

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr -11, kap. 1) Under läsåret 16/17 fick vi anledning att genomlysa flera delar av verksamheten grundligt då vi i september, fem veckor…

Delaktighetsmodell öppnar upp för elevers tankar

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

På Valdemarsro gymnasium – Malmös största gymnasiesärskola, gör eleverna sina röster hörda genom delaktighetsmodellen DMO. Målet – att skapa tillgängliga lärmiljöer som synliggör elevernas lärande och deras, sociala, pedagogiska- och fysiska skolmiljö.    – Tillgängliga lärmiljöer kräver elevers delaktighet. Elevernas röster är viktiga för att vi ska veta vad vi ska utgå från när vi…

Forskningen säger ...

Publicerat: Skribent: Caroline Söderholm

I rektorsgrupperna skapas möjlighet till kollegialt lärande för skolledarna. Det kollegiala samarbetet ger förutsättningar för rektorer att tillsammans utveckla och leda skolan så att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, så som skollagen föreskriver. Vad är beprövad erarenhet? Skolverkets definition av beprövad erfarenhet handlar om kunskap som har växt fram vid upprepade tillfällen…

Intervjuundersökning om kollegialt lärande

Publicerat: Skribent: Marie Sjöblom

Under läsåret 17/18 har en stor undersökning om kollegialt lärande genomförts på alla kommunala gymnasieskolor och komvux i Malmö. Totalt har 33 fokusgruppsintervjuer hållits med skolledare och förstelärare från varje skola för att försöka ta fram faktorer som påverkar det kollegiala lärandet positivt respektive negativt, samt identifiera vad nästa steg i det kollegiala lärandet kan…

Uppdrag; att rusta medarbetare inom Grf som har skolledarskapet i sikte

Publicerat: Skribent: Elisabet Graci

Vi programansvariga för utvecklingsprogrammet skolledarskap i sikte fick ett spännande uppdrag våren 2016. Vi skulle rusta medarbetare som var nyfikna på skolledarskapet och ge dem en möjlighet att få en inblick i vad uppdraget innebär och samtidigt utbilda dem i färdigheter som stärker ett framtida skolledarskap. Detta har vi genomfört och nu är den första…

Betygsinflation- vems är felet?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

När skolorna förbereder sig för sina avslutningar och eleverna börjar pusta ut efter ett långt och många gånger intensivt läsår, då vaknar media upp och börjar skrika om glädjebetyg och en svensk skola försatt i fritt fall. Sociala medier flödar över av både lärare och inte så insatt folk som tycker en väldig massa om…

Strategihandledning

Publicerat: Skribent: Caroline Söderholm

Strategi handlar om konsten att disponera resurser på ett så smart sätt som möjligt för att uppnå uppsatta mål. Hos organisationspsykologerna kan rektorer och skolledning få handledning, med syfte att utveckla skolans verksamhet med ”varje elevs bästa skola” i fokus. I handledningen, får du som rektor möjlighet, att tillsammans med erfaren handledare, utforska, planera och…

Likvärdig bedömning inkl. undervisningsperspektivet

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

I början av året släppte Åsa Hirsh sin bok Formativ undervisning – utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus. Åsa är lektor i pedagogik vid Jönköpings University och Göteborgs universitet. Hon har i många år arbetat som lärare på grundskolan, men arbetar nu med forskning och undervisning inom akademin. Hennes undervisning och forskning rör främst skärningspunkten…

Förändring - Utveckling - Förädling

Publicerat: Skribent: Caroline Söderholm

Det händer mycket spännande i Malmö skolor just nu. Under det gånga läsåret har vi organisationspsykologer på PI fått möjlighet att följa och stödja skolledare och deras medarbetare i många lärorika utvecklings- och lärprocesser. Vi har arbetat med skolledare som vill utveckla och förädla redan fungerande och bra verksamhet på skolan. Vi har också arbetat med skolledare…

Hur kan kollegialt lärande bidra till verksamhetsutveckling?

Publicerat: Skribent: Vildana Jugo

I Området Innerstaden 06 ser vi värde i kollegialt lärande och vi är väl medvetna om att den bästa fortbildningen sker i den egna verksamheten. I området finns fyra olika fokusgrupper där pedagoger från sex olika förskolor träffas och reflekterar tillsammans. Träffarna används för att fokusera på reflektion och att se hur dokumentation kan påverka…

Programmet till BFL-konferensen 6 september

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Den 6 september arrangerar vi tillsammans med Helsingborgs stads skolor en lärandekonferens på Sundspärlan i Helsingborg. Programmet är nu klart! Vi är otroligt glada över innehållet och tror att 6 september kommer bli en väldigt intressant och lärorik dag. Är du nyfiken på hur BFL kan bidra till att stödja elevers lärande och hur BFL…