Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Flerspråkiga klassrum i fokus!

Hur gör jag för att få det flerspråkiga klassrummet att funka? Hur ser jag till att alla mina elever utvecklar språk, kunskap och identitet? Hur blir undervisningen effektiv? Frågorna hopar sig. Och jag vet att jag inte är ensam om att ställa dem. Jag brukar hamna i diskussioner med engagerade lärare då vi försöker besvara…

Publicerat:

På andraspråkskonferens i Seattle

Vi befinner oss just nu i Seattle på USA:s västkust där vi deltar i en av världens största konferenser om andraspråksinlärning, TESOL 2017. Ett stipendium från SFUB har möjliggjort denna konferens. I vanliga fall träffar ni oss på Komvux Pauli i Malmö där vi undervisar i svenska som andraspråk. Från vänster till höger: Kristina Lindsjö, Fredrik Johansson,…

Publicerat:

Frågor jag ställer mig i ett flerstämmigt sorl i det flerspråkiga klassrummet

“- I klassrummet talar vi svenska!”. Hur många gånger har jag sagt detta?  I all välmening har jag reagerat reptilsnabbt om jag hört något annat än svenska. Min övertygelse har varit att eleverna aldrig skulle utveckla sin svenska om de tilläts att uttrycka sig på sina modersmål. Jag personifierade den enspråkiga normen! Men saker och…

Frö växer i jord.

Publicerat:

Nyanländas lärande

Nyanlända elever och nyanlända generellt är ett mycket aktuellt ämne som utmanar såväl skola som samhälle. Men i utmaningar finns alltid möjligheter. Under våren och hösten har vi haft möjligheter kopplade till nyanlända, vilka vi snart ska behandla men först några tankar kring begreppet nyanländ i en skolkontext. Begreppet är problematiskt då det lätt gör…