Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Med samhället som lärobok på Apelgårdsskolan

Läraren Katarina Fornell undervisar utan lärobok i NO. Istället använder hon bland annat material från myndigheter, företag och ideella organisationer i klassrummet. Dessutom samarbetar hon med många aktörer utanför skolan genom studiebesök och elevmentorskap. – Det är viktigt att eleverna ser att människor utanför skolan och deras bostadsområde är intresserade av dem och deras tankar,…

placeholder bild

Publicerat:

Vems perspektiv arbetar vi utifrån i förskolan?

Mina tankar kring boken ”Vad berättas om mig” Mitt namn är Anna Ahlinder och har sedan ca 12 år tillbaka arbetat som förskollärare på Korrebäckens förskola,  förskolechef Patricia Carpanetti Larsen. I våras träffade jag och några av mina kollegor Elizabeth Florez, handledare från Centrum för Pedagogisk Inspiration, för första gången. Vår chef, Patricia Carpanetti Larssen, hade…

placeholder bild

Publicerat:

Fokus på barnens delaktighet. kvalitet, eller kvantitet?

Jag heter Lina Svensson och arbetar som förskolärare på Korrebäckens förskola. Tillsammans med fyra kollegor ingår jag i en referensgrupp som leds av Elizabeth Florez, från Centrum för Pedagogisk Inspiration. Vi har nyligen läst Bente Svennings bok ” Vad berättas om mig? – Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation”. I boken lyfter…

placeholder bild

Publicerat:

Vad berättas om mig? En bok som har fått mig att både skämmas och känna stolthet!

Respekt, barnperspektiv, barns perspektiv och barnsyn. Karolin Lundholm heter jag och arbetar på uteförskolan stock och sten. Vi startade en referensgrupp med Elizabet Florez som handledare från Centrum för Pedagogisk Inspiration. Processen har varit lång och bjudit på väldigt många intressanta diskussioner hittills, utgångspunkten var boken Vad berättas om mig av Bente Svenning. En bok…

placeholder bild

Publicerat:

Tänker jag ”rätt” eller skulle jag behöva göra en ”tanke-kullerbytta” till?

Mitt namn är Anna Lindström och jag arbetar på Uteförskolan Stock och Sten. På min arbetsplats ingår jag i en referensgrupp tillsammans med tre kolleger, vår förskolechef Cathrine Harrynsson och Elizabeth Florez, handledare från Centrum För Pedagogisk Inspiration. I gruppen har vi läst boken ”Vad berättas om mig?” av Bente Svenning, en bok som väckt…

Publicerat:

Jag går hungrig härifrån...!

Så låter en av de avslutande reflektionerna vid tredje tillfället på kursen Språk, kommunikation och förhållningssätt  Så bra att de är nyfikna eller törstiga, tänker jag, men vad är det för sorts konkret kunskap som pedagoger efterlyser? Hur vill de att vi fortsätter utforma och designa våra kurser? Vilket innehåll kan fylla behoven ute i…

Publicerat:

Världen till Lindängeskolan och Lindängeskolan till världen

På Lindängeskolan i Malmö är struktur och svenska två viktiga pedagogiska pusselbitar. På en skola där eleverna inte alltid har den bästa självbilden arbetas det intensivt med att stärka eleverna, bl.a. genom att synliggöra deras lärande. Och lärarna vill ta världen till eleverna och eleverna till världen. Lindängeskolan är en multikulturell grundskola i Malmö med…