Gå direkt till innehållet

Låga hyllor och höga mål

Publicerat: Skribent: Mette Mjöberg Tegnander

Har du som pedagog blivit skuggad av en skolbibliotekarie? Om du svarade ja på den frågan kanske du arbetar på Komvux Malmö. Här finns fyra anställda skolbibliotekarier. Sedan några veckor tillbaka är det även ett av 11 skolbibliotek i Malmö som kan titulerar sig som skolbibliotek i världsklass.

@Stolt Jude - utmanar judiska stereotyper

Publicerat: Skribent: Rebecca Stucker

Om boken: ”Minns du dina läroböcker från skolan och hur de beskrev judar och judendom? […] Kanske illustrerades kapitlet om judendomen med en bild på en ultraortodox jude med pejes (sidolockar) framför Kotel (Klagomuren) i Jerusalem. Under historielektionen fick du kanske läsa om Anne Frank och Förintelsen. Det judiska är mycket mer än så […]”…

Hur sprider vi erfarenheter av skolutveckling?

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Lärarnas skolutvecklingskonferens anordnas vartannat år av Skånes kommuner (medlemsorganisationen för 33 skånska kommuner), med syfte att lyfta arbetet med kunskapsdelning och gemensam kritisk reflektion. Hittills har tre konferenser genomförts och många lärare har fått stöttning i att skriva utvecklingsartiklar där de berättar och sprider resultat och erfarenheter från sina utvecklingsarbeten. Vid en träff i Landskrona…

Hjälp oss utvärdera Pedagog Malmö live

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Stort tack till alla som följde livesändningen och till er som deltog i dialogmöten under förmiddagens Pedagog Malmö live. Tack också till er som redan fyllt i utvärderingen. Vi är så tacksamma om fler vill ta en liten stund och fylla i den korta utvärderingen. Du hittar utvärderingen här.  Livesändningen finns tillgänglig i sin helhet,…

Hallå där Frida Berry Eklund!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Frida Berry Eklund, författare till boken ”Prata med barn om klimatet”! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om? Min föreläsning handlar om varför – och hur – vi bör prata med barn om klimatet. Min utgångspunkt är att vi som vuxna kan bli bättre…

Malmöelevers vägar till arbete - En bred uppföljning av två årskullar

Publicerat: Föreläsare: Anna Singhateh

I en färsk forskningsrapport från kunskapsalliansen Muvah har två årskullar som gick i åk 6 resp åk 9 i Malmös grundskolor år 2008 följts upp. Föreläsningen ger en kort beskrivning av kunskapsalliansen, Malmös utmaningar och forskningsrapportens resultat. Du får veta mer om de vägar ungdomarna tagit genom utbildningssystemet och vilka val som gjorts, kopplat till en rad olika bakgrundsvariablar. Resultatet bjuder på en hel del intressanta mönster.

Forskningsrapporterna inom Muvah bygger på data från Statistiska centralbyrån som möjliggör kartläggning av ungdomars vägar genom utbildningssystemet och mot etablering på arbetsmarknaden. Datan är detaljerad och kopplad till en mängd olika bakgrundsvariablar och utgör grunden för långsiktiga studier, med en årlig påbyggnad av årskullar som följs genom Malmös utbildningssystem.

Anna är utvecklingssamordnare på Pedagogisk inspiration och samordnar bl a Malmö stads arbete i kunskapsalliansen Muvah – Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier.

Läs mer: Muvah på PML 2022

Hallå där Anna Singhateh, projektledare för Pedagog Malmö live 16 mars!

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Anna, berätta för oss, vad är Pedagog Malmö live? – Det är en gemensam halvdag för alla Malmös pedagoger och skolpersonal som syftar till att skapa en samhörighet och röd tråd i utbildning, lärande och undervisning från förskola till vuxenutbildning. Syftet är också att inspirera och dela goda exempel från våra verksamheter och bidra till…

Hur arbetet med nya kursplaner kan leda till mer likvärdighet

Publicerat: Föreläsare: Yvette Johansson, Kerstin Frenning, Ulrika Johansson, Kristina Hallberg

Under ett års tid har lärare på komvux vårdutbildning arbetat med att skapa en struktur för hur deras classroom ska se ut och hur de lägger upp de nya kurserna som implementerades under 2021. Ämneslagen har skapat teman samt förslag på uppgifter och undervisningsmaterial i de nya kurserna. Arbetet har lett till ökat samarbete mellan lärare, kollegialt lärande samt en större likvärdighet i utbildningen.

Hallå där Katrin Stjernfeldt Jammeh!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö! Du deltar i det inledande panelsamtalet på årets studiedag Pedagog Malmö live, tillsammans med de tre utbildningsdirektörerna. Vad tror du ni kommer att prata om? Jag tror och hoppas att vi kommer att prata mycket om hur vi tillsammans kan öka likvärdigheten och få fler unga…

Pedagog Malmö live - Så funkar det!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hör Malik Sillah, elev i åk 1 på Pauliskolan och Anna Singhateh, projektledare för studiedagen Pedagog Malmö live, berätta om förmiddagens upplägg och om hur du kan ställa frågor till gästerna i studion. Anna och Malik kommer moderera livesändningen under förmiddagen. Vevox – ett verktyg för interaktion Under Pedagog Malmö live testar vi ett nytt…

Hallå där Emma Leijnse!

Publicerat: Skribent: Anna Singhateh

Hallå där Emma Leijnse, journalist och författare! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om? Jag håller två föreläsningar, den ena handlar om varför tjejer lyckas bättre i skolan och vilka konsekvenser det får och den andra den om hur klasskillnaderna ser ut i skolan idag och…