Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Med elevernas intressen som ett medel att nå målet

”Eleverna lär sig svenska snabbare om de studerar ämnen de är intresserade av”, menar Maria Teetz. Hon undervisar för sjunde året i rad i Svenska som andraspråk med hälso- och vårdinriktning på Komvux Malmö Södervärn. Maria har själv tagit initiativ till kursen och undervisningen bygger mycket på diskussioner och interaktion.   – Om man fokuserar…

placeholder bild

Publicerat:

Man måste våga misslyckas!

I andra mötet med utvecklingsgruppen för projektet Skiftnyckelen på Vuxenutbildningen Södervärn-Rönnen bjuds vi in till spännande och entusiastiska diskussioner. Klimatet är positivt, nyfiket och framåtsyftande. Lärare och ledning har ett tydligt fokus på elevens lärande. Det är just en ökad måluppfyllelse för eleven med hjälp av IKT-verktyg som utgör deras viktigaste mål med Skiftnyckelen. De…

Publicerat:

En framgångsrik utbildning på Värnhemsskolan

Yrkesinriktade Orienteringsutbildningen med inriktning storkök, restaurang, bageri, charkuteri och servering är en utbildning för vuxna som inte har klarat SFI. Vuxna som är arbetslösa och som är långt borta från arbetsmarknaden. Hela 70 procent av de som gått utbildningen har fått arbete. Den framgångsrika utbildningen är ett samarbete mellan Värnhemsskolan, JobbMalmö och Komvux SFI.  Det ligger en…

Publicerat:

Formativ bedömning - när feedback blir en del av lärandet

Camilla Lindskoug arbetar som lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium. Hon har integrerat formativ bedömning i undervisningen och ser bedömningen som en viktig del av elevernas lärande. Camilla berättar att det har gett henne ett bättre fokus på lärandet. – Formativ bedömning är när feedback och respons görs till en viktig del av lärandet. Bedömningen är inte slutstationen…

Publicerat:

En eftermiddag med MaApps (Malmö Apps)

Det bubblar av MaApps i Malmö. Information, tester och implementering går om varandra. Redan i höst är det mycket som ska hända och händer med nya MaApps (Malmö Apps).  En fredagseftermiddag i mitten av september informerar Carl Löthman och Nils Nilsson, Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, ett 40-tal MaApps-ambassadörer. Jag passar på att tjuvlyssna lite och…

Publicerat:

"Barn och unga använder digital teknologi som en kulturell handling"

Lisa Adamsson, doktorand med inriktning på digital litteracitet, föreläste i Malmö om Digital litteracitet – om ungas mediekompetens och dess betydelse för lärande och utveckling. Seminariedagen fokuserade på medie- och informationskunnighet, MIK, och det angelägna innehållet lockade personal inom bibliotek, skolbibliotek och lärare. Begreppet digital literacy presenterades 2008 av EU som en av åtta nyckelkompetenser…

Publicerat:

Formativ bedömning överbryggar pedagogens undervisning med elevens lärande

Pedagoger skapar inte lärande, de skapar förutsättningar för lärande. Det menar Dylan Wiliam, internationellt känd forskare i formativ bedömning. Genom att använda formativ bedömning som metod synliggör vi lärandet för eleverna. I våras lyssnade jag på Dylan Wiliam på Färs och Frossa Arena i Lund. Han gav då en föreläsning om formativ bedömning. Två effektiva…