E-post: pedagogmalmo@malmo.se

E-post för frågor angående Pedagog Malmös kalendarium: bokningar.pm@malmo.se

Besöksadress: Rönnbladgatan 1b, vån 4, Malmö. Tel: 040-34 31 13

Redaktionen för Pedagog Malmö finns på Pedagogisk Inspiration Malmö, Grundskoleförvaltningen, Malmö stad.

Pedagog Malmös redaktion

Johanna Ravhed

Huvudredaktör, redaktör skolledare
Pedagogisk Inspiration Malmö
e-post: johanna.ravhed@malmo.se
tel: 072-352 51 28

linje

 

Matilda Lundahl (föräldraledig)

Redaktör pedagogspåret, ansvarig för sociala medier
Pedagogisk Inspiration Malmö
epost: matilda.lundahl@malmo.se
tel: 073 – 401 57 02

linje

 

Fredrik Thunberg

Redaktör pedagogspåret, ansvarig för kalendarium
Pedagogisk Inspiration Malmö
epost: fredrik.thunberg@malmo.se
tel: 073 – 361 23 35

linje

 

Per Armbäck (vik)

Redaktör pedagogspåret
Pedagogisk Inspiration Malmö
epost: per.armback@malmo.se
tel: 076 – 858 03 55