Gå direkt till innehållet

För att du ska kunna anmäla dig till ett evenemang i Pedagog Malmös kalender behöver du först skapa ett personligt användarkonto. Grundskoleförvaltningen i Malmö stad administrerar användarkontona och grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgifterna som behandlas är de uppgifter som du lämnar, såsom namn och e-postadress samt uppgift om de evenemang du anmält dig till. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna resursplanera, utvärdera och redovisa deltagande på de evenemang som anordnas. Vid anmälan till vissa evenemang kan även uppgifter inhämtas och behandlas i syfte att säkerställa behörighet för den kurs du anmält dig till eller för att hantera kostönskemål. I de fall evenemang arrangeras av någon annan än grundskoleförvaltningen kan vi komma att skicka en anmälningslista med dina personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlingen som sker för resursplanering av ett evenemang sker med stöd av den rättsliga grunden avtal. Personuppgiftsbehandlingen som sker för utvärdering och redovisning av evenemang sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse respektive rättslig förpliktelse.

Som registrerad har du flera rättigheter. Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett flertal rättigheter. Du kan läsa mer om dessa på Malmö stads sida om personuppgiftsbehandling: malmo.se/personuppgifter

Kontakt
Har du frågor om dina personuppgifter på Pedagog Malmö eller önskar avsluta ditt användarkonto kan du kontakta: pedagogmalmo@malmo.se

Vill du komma i kontakt med grundskoleförvaltningens dataskyddsombud, mejla till: dataskyddsombud@malmo.se

Personuppgiftsansvarig
Grundskolenämnden i Malmö stad
grundskola@malmo.se
Tel nr: 040-34 90 90